ЕС се справя добре с управлението на водните ресурси

Янез Поточник, европейски комисар по околната среда

Европейският съюз се справя добре с управлението на водните ресурси, резултат от навреме приетите директиви и рамки на общността. Разбира се, това не бива да ни успокоява прекалено много. Подобно послание поднесе Янез Поточник, еврокомисарят по околната среда, по време на откриването на форума „Водно предизвикателство в Блед, Словения, днес.

Има една поговорка, че „когато кладенецът пресъхне, тогава разбираме стойността на водата“. Мисля, че сме осъзнали стойността на водата, преди кладенецът да е пресъхнал,“ започна словото си еврокомисарят.

Янез Поточник, европейски комисар по околната среда

През 20 век ние преживяхме нещо, наречено „голямото ускорение“. Постигнахме 4-кратен ръст в броя на населението; 40-кратен ръст на икономическите резултати. Но ние също така увеличихме използването на изкопаеми горива 16 пъти, риболова – 35 пъти, потреблението на вода 9 пъти, а въглеродните си емисии – 17 пъти!“

Водата е едно от най-големите ни предизвикателства, посочва еврокомисарят. Пореден пример за това са наводненията в Пакистан и местните хора, борещи се за живота си заради наводненията и болестите, свързани с тях.

Основна част от европейското решение на проблема с водите е Европейската водна инициатива. Тя интегрира управлението на водните ресурси чрез „подход на речните басейни“. Това е подход, разработен вследствие работата на ЕС като резултат от близо 1,5 млрд. евро за финансиране на проекти за водите.

Инициативата зависи от силните партньорства на държавите-членки, развиващите се страни, определени региони, заинтересовани страни от гражданското общество и частния сектор и, разбира се, хората. Целта е по-добро управление във водния сектор и повече регионални инвестиции.

Инициативата също така има за цел да направи съществуващите финансови механизми по-ефективни и рационализирани. Това трябва да помогне с финансиране, което идва чрез съществуващите програми за развитие на ЕС, които са отворени за всички страни и региони.

Друг ключов елемент е Рамковата директива на ЕС за водите. Тя взема под внимание факта, че всички води в ЕС са свързани и че ние използваме вода за всички видове човешки дейности.

Налице е добро международно сътрудничество чрез международни речни комисии, отчита Поточник. Сред 14-те страни, които споделят Дунав, и 9-те по река Рейн, например, са налице такива сътрудничества. Това са примери за добри практики, които си струва да бъдат споделени със света.

10 години след приемането на директивата Европа е достигнала решаващ момент с приемането на Планове за управление на речните басейни. Плановете определят мерките, насочени към постигане на добро състояние на водите до 2015 г. Това е третият важен елемент в европейската политика по опазването на водите.

Заедно тези мерки би трябвало да допринесат за разумно, устойчиво използване на водните ресурси.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*