420 хил. лв. ще бъдат вложени в проучване на подземни богатства

Министерският съвет разреши да бъдат проучени залежите на строителни материали в площи на територията на областите Варна, Бургас, Враца, София, Стара Загора, Пловдив и Видин. Общата стойност на инвестициите е около 420 хиляди лева. Около една десета от сумата са предвидени за мероприятията по опазване на околната среда.

а шест месеца „Пътища и мостове” ЕООД получи разрешение за проучване на площта „Шафкаалан”. Тя е разположена на територията на община Аврен, област Варна, и е 0,93 кв. км. Планираната инвестиция възлиза на 50 320 лв. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 6000 лв.

Две 6-месечни разрешения за проучвателни дейности получава „Минерал Процесинг” ООД – за площите „Извор” (0,85 кв. км) и „Мандрата-1” (0,98 кв. км). Те се намират в общините Созопол и Бургас. Общият размер на планираните инвестиции са за близо 45 хил. лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда – 5000 лв.

СД „Гарант 90-Цонев и сие” получава разрешение за проучване на строителни материали в площта „Косталево-2”, разположена в землищата на с. Косталево, община Враца, и с. Върбешница, община Мездра. Размерът на площта е 0,82 кв. км, а срокът на разрешението – 6 месеца. Очакваният размер на инвестицията възлиза на 89 600 лв., като стойността на мероприятията по опазване на околната среда за срока на договора е 8960 лв.

Една година ще оперира „Минерал 2000” ЕООД в площта „Искър-2”, която се намира в землищата на гара Бов и с. Бов, община Своге. Размерът на проучвания терен е 1 кв. км. Минималният размер на финансирането по проекта е в размер на 38 528 лева. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 3853 лева.

Солид” ООД получи също едногодишно разрешение за площта „Старите лозя” (0,88 кв. км), която се намира на територията на общините Симеоновград и Гълъбово. Очакваните минимални инвестиции са за 37 500 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда – 3750 лева.

Отново за срок от една година „Кариери БГ” ООД ще проучи залежите на строителни материали в площ „Марковото”. Теренът е с размер 0,15 кв. км и се намира на територията на общините Карлово и Хисаря, област Пловдив. Стойността на проучвателните работи влиза на над 26 620 лева, в това число и мероприятията по опазване на околната среда.

За една година „Пътна компания” АД ще проучи залежите на строителни материали и в площ „Лома-1”, разположена на територията на общините Ружинци и Димово, област Видин. Размерът на площта е 0,78 кв. км, като инвестицията възлиза на 81 560 лв. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 8200 лв.

Правителството даде 6-месечно разрешение за строителни материали и на „ФЦЦ Конструксион” АД, Барселона. Дружеството ще проучва площта „Балта лата” – контур 1 и 2, която се намира в землищата на селата Кутово и Антимово, община Видин. Теренът е с площ 0,753 кв. км. Работната програма на титуляра на разрешението е на обща стойност 50 000 лв.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*