Канада определя минимум за смесите с биогорива

Производителите и дистрибуторите на гориво в Канада ще бъдат задължени да добавят възобновяеми горива в своите продукти, за да спазят пет-процентната квота, която правителството ще одобри по-късно тази година.

Новото правило ще влезе в сила до средата на декември. То ще доведе до използването на около 2 милиарда литра възобновяеми горива в страната всяка година. Държавата ще определи и дву-процентен минимум за наличие на възобновяеми горива в дизеловото гориво и горивата за отопление до 2011.

Регулирането на съдържанието на възобновяеми горива в бензина е само една от няколко стъпки, които правителството предприема за намаляване на емисиите на парникови газове в транспортния сектор, които съставляват около една четвърт от емисиите на парникови газове“, заяви Джим Прентис, министър по околната среда в страната.

Канада възнамерява да намали своите емисии на парникови газове със 17 процента до 2020 г. спрямо нивата от 2005 г. Правителството вече е разгърнало три програми за възобновяеми горива като част от своята стратегия.

Програмата „ЕкоЕнергия за биогорива“ ще предложи 1,5 милиарда канадски долара за период от девет години, за да даде стимул за производството и продажбата на алтернативни горива като етанол и биодизел.

Програмата „Капитал за екоземеделие и биогорива“ осигурява 46 милиона канадски долара капиталови субсидии за осем проекта за увеличаване на общия обем биогорива в страната.

Освен това правителството разпредели 500 милиона долара за период от повече от девет години, за да подкрепи програма за технологии за устойчиво развитие в Канада, която ще инвестира в по-добри мащабни съоръжения за производство на следващото поколение възобновяеми горива.

Подкрепата ни за възобновяемите горива е подкрепа за земеделските ни производители, селските общности и нашата икономика“, каза Джери Риц, министър на селското стопанство.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*