Дават ход на строителството на завода за отпадъци в София

ВАС потвърди окончателно заповедта на кмета на София за избор на изпълнител, който да проектира и строи завода за отпадъци, съобщи БСК в ежедневния си бюлетин, позовавайки се на Дарик радио. Решението на съда е окончателно.

Тричленен състав на ВАС е отхвърлил жалбите на консорциум „Садината – МБТ” и консорциум „Данеко/Валмекс – Садината – МБТ” срещу решение на Комисията за защита на конкуренцията. През юли КЗК отхвърли жалбите за строителството на завода за отпадъци в София, с което потвърди заповедта от 21 юни на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова за класиране на участниците и определяне на изпълнител на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци на площадка „Садината”. Със същата заповед кметът е класирал обединение „Хут – Станилов” на първо място и е определил този участник за изпълнител на обществената поръчка.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*