Правителството даде 12 разрешения за проучване на подземни богатства

Министерският съвет даде дванайсет разрешения за проучване на залежите на подземни богатства в площи на територията на областите Сливен, Кърджали, Хасково, Ловеч, Благоевград, Враца, София, Пазарджик и Добрич.

За две години ЕТ „Кариери Изабела Минчева ” ще оперира в площта „Касъра”. Тя е разположена на територията на с. Градец, община Котел, област Сливен и е 2,28 кв. км. Очакваният минимален размер на инвестициите е 40 381 лева, а средствата, предвидени за опазване на околната среда, са в размер на 4 038 лв.

Кабинетът разреши на „Смолян Пътстрой” ЕАД, гр. Смолян, да извърши проучвателни дейности в площ „Човката” (0,21 кв. км), разположена в землището на с. Душинково, община Джебел, област Кърджали. Срокът на разрешението е 18 месеца. Намеренията на дружеството са да инвестира 39 655 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда възлиза на 3966 лв.

Алфастоун” ЕООД ще проучва площта „Калора”, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково. Размерът й е 0,02 кв. км, а срокът на разрешението – 2 години. Фирмата ще инвестира минимум 24 685 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 2 469 лв.

За срок от 2 години „Агенор 3” ООД ще извършва проучвателни дейности в площ „Лорен”(2,25 кв.км), разположена в землището на гр. Луковит, област Ловеч, и в площ „Тони” (2,62 кв. км), разположена в землищата на с. Горна Кремена и с. Царевец, община Мездра, област Враца. Очакваните минимални инвестиции за дейностите в първата площ са в размер на 39 300 лв.,а във втората – 50 000 лв. Стойността на мероприятията за опазване на околната среда в площ „Лорен” е 3 930 лв. и 5 000 лв. в площ „Тони”.

Правителството разреши на „Кафадарци – Елхан Кафадаров” ЕТ, с. Плетена, област Благоевград да извършва проучвателни дейности в площ „Бистрица”. Площта е разположена в землищата на с. Плетена и с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград и е с размер 1,57 кв. км. Срокът на разрешението е 18 месеца. Фирмата ще инвестира минимум 38 258 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 3900 лв.

В площ „Изгорялото” фирма „Пътни строежи – Пълдин” АД, гр. Пловдив ще извършва проучвателни дейности за срок от 1 година. Размерът на площта е 0.94 кв. км и се намира в землищата на с. Чавдарци, община Ловеч, с. Кърпачево и с. Крушуна, община Летница, област Ловеч. Стойността на предвидените геоложки проучвателни работи възлиза на 71 000 лв., а тази на мероприятията по опазване на околната среда – 7 100 лв.

Литоси” ООД, гр. София получи разрешение за проучване на строителни материали в площ „Попин дол” ( 0,99 кв. км), разположена в землището на с. Петрово и с. Голешово, община Сандански, област Благоевград. Срокът на разрешението е 1 година, а фирмата ще инвестира минимум 34 330 лв. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 3 433 лв.

Разрешение за проучвателни дейности получи и „Верум мобайл” ЕООД, гр. София в площ „Костина могила” (1 кв. км), в землищата на с. Лозен и с. Герман, област София. Срокът на разрешението е 1 година. Очакваният минимален размер на инвестициите, които фирмата ще вложи е 42 760 лв., а стойността на дейностите по опазване на околната среда е 4 280 лв.

Еко – хидро – 90” ООД, гр. Пазарджик ще извършва проучване на строителни материали в площ „Трънката” (1 кв. км), разположена в землището на с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик. Срокът на разрешението е 1 година, а фирмата ще инвестира 45 700 лв. в проекта и 5 000 лв. в дейности по опазване на околната среда.

За 1 година фирма „Андезит” ООД, гр. Бургас, ще проучва строителни материали в площ „Дюлево” (0,53 кв. км), разположена на територията на община Момчилград, област Кърджали. Минималният очакван размер на инвестициите е 31 900 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 3 190 лв.

Кабинетът разреши още на „Парк Плейс Енерджи Корп”, Невада, САЩ за срок от 5 години да извършва търсене и проучване на нефт и газ в Блок 1-11 Вранино, област Добрич. Фирмата има за цел откриване на ново находище от нефт и/или газ и ще извърши оценка на петролния потенциал в блока. Компанията ще инвестира в проучвателните дейности 3 564 106 евро.

На си днешното заседание правителството прие и решение за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в площ „Блок 1 Нови пазар”, разположена в областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна. Предоставянето на разрешението ще се извърши чрез конкурс, а обектът е площ от 4 398 кв. км. Търсенето и проучването ще бъде разрешено за срок от 5 години.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*