Изследователите на Ford изучават потенциала на биогоривото от алги

Доста шум се вдига в последно време около водораслите като алтернатива за производство на биогорива. Няколко бизнес организации и немалко университетски изследователи изучават потенциала на водораслите като жизнеспособна алтернатива на изкопаемите горива.Ето, че и изследователите на Ford са се захванали да търсят възможности за използване на алгите като източник на гориво, съобщиха от дружеството.

Водораслите имат някои много привлекателни характеристики като потенциална суровина за биогориво и Ford иска да покаже подкрепата си всички усилия, които могат да доведат до прилагането на тази технология в търговски мащаб, – казва Шери Мюлер, изследовател на Ford Motor Company. – На настоящия етап изследователите, които се занимават с алгите, все още са изправени пред предизвикателството да намерят икономични и устойчиви начини за контролирано производство в търговски мащаб и култивиране на водорасли за висококачествено гориво“.

Някои видове водорасли има възможност за превръщане на въглеродния диоксид в гориво, въглехидрати и други компоненти чрез фотосинтеза. За разлика от соята и царевицата, водораслите са дават изключително богата реколта, могат да се отглеждат почти навсякъде в сладка или солена вода и освен това могат да се гледат и използват целогодишно – няма конкретен сезон на събиране на реколтата.

По-рано тази година изследователи от Ford посетиха Националната лаборатория по енергия от биогорива при университета Уейн, която търси най-подходящи щамове водорасли, които могат да бъдат използвани като суровина за биодизел. Изследователи от звеното за системен анализ и отдела по околната среда във Ford също търсят алтернативи за други биогорива като например етанол и бутанол, твърдят от компанията.

„Форд има дълга история в областта на разработването на превозни средства, които работят с възобновяеми горива, и по-широкото използване на биогорива е важен елемент от нашата стратегия за устойчивост и бъдещо развитие, – казва Тим Уолингтън, технически ръководител на звеното за системен анализ и отдела по околната среда във Ford. – Ние гледаме напред от технологична, икономическа, екологична и социална гледна точка към потенциала на следващото поколение възобновяеми горива, които могат да задвижват нашите бъдещи автомобили.“

2 коментара

  1. Алги всъщност означава водорасли. Може да се разбере и от посочената статия:
    „Науката изследваща водораслите се нарича Алгология.“
    http://bg.wikipedia.org/wiki/Водорасли
    „Името произлиза от латинското „Algae“ — водорасло и „Logos“ — наука.“
    http://bg.wikipedia.org/wiki/Алгология

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*