Пещера заплашена от унищожаване заради добив на варовик

Прилепите, които са защитен вид, са периодични обитатели на застрашената пещера

Пещерата “Башовишки печ” е заплашена от пълно унищожаване заради разрешена концесия за добив на варовик в района на пещерата, алармираха от Българската федерация по спелеология, цитирани от информационната мрежа Блулинк.

Прилепите, които са защитен вид, са периодични обитатели на застрашената пещера

Пещерата “Башовишки печ” в землището на с. Орешец, видинско, е водна пещера и е сред най-дългите пещери у нас. През нея протича подземна река с дебит около 8 l/s, а самата тя представлява периодичен извор с максимален дебит в порядъка до 3000 l/s. Известната фауна от пещерата е: стигобионтът Niphargus pecarensis (Amphipoda) и троглобионтната мокрица Trichoniscus bononiensis (Isopoda). Тя е периодично местообитание на прилепи.

Пещерата е образувана в масива „Пъкина глама“ и попада в обсега на концесионната площ на находище „Орешец”, където концесионерът СК-13 ПЕЧ”АД ще добива варовици в продължение на 25 години, съобщават от съюза на спелеолозите.

При изготвянето на изискващите се за отдаване на концесия документи компетентните органи не са взели предвид съществуването на пещерата, припомнят пещерняците. Според тях е изключително тревожен фактът, че по проект през 2014 г. добивните дейности ще достигнат хоризонт 300 (кота 300) – нивото, на което се развива пещерата. Мнението им е, че така тя ще бъде напълно унищожена, с всички произтичащи от това последствия.

Съюзът на спелеолозите припомня и характеризира като още по-брутален случая с пещерата „Гълъбарника” край с. Кунино, врачанско. Тя е обявена за природна забележителност с площ 3.5 хектара със заповед No.1799 от 30.06.1972. Според заповедта, „около пещерата се забранява разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естественият облик на местността, включително и на водните течения”. Спелеолозите припомнят, че в противоречие с тази забрана компетентните държавните органи са допуснали не само разкриването на кариера за добив на варовик, но и попадане на пещерата в обсега на концесионната площ.

Дали подобно нещо ще се случи с концесионера на кариера „Нановица” край Ябланица, на чиято територия попада пещерата „Нановица”, питат спелеолозите. Те призовават законодателната и изпълнителната власти да вземат спешни мерки за разработването и гласуването на Закон за опазване на пещерите. Спелеолозите припомнят, че проектът за такъв закон вече 6 години „събира прах” в архива на българския парламент.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*