IEEE работи по нови стандарти за смарт-грида

Световната стандартизационна организация IEEE увеличи усилията си за стандартизиране на свързаните с енергията технологии, формирайки две нови работни групи.

Инженерната организация обяви създаването на работни групи за изготвянето на стандарти мрежово съхранение на енергия и за намаляването на парниковите газове от възобновяеми енергийни източници и енергийно-ефективни продукти.

Групата за стандарта за мрежово съхранение на енергия е част от звеното P2030 за оперативна съвместимост на смарт-грида. Този екип има две години, за да създаде насоки за определяне на техническите интерфейси между системите за съхранение на енергия, като например комуникационните интерфейси за връзка с друго смарт-грид оборудване. Групата ще се съсредоточи върху хибридните решения за съхранение. “Има начин да заобиколиш слабостите на всяка технология за съхранение да ги комбинираш в нещо полезно,” казва Дик Де Бласио, член на новата работна група P2030.

Другата работна група в IEEE ще създава стандарти за измерване на цялостните емисии на парникови газове от енергийно ефективни продукти и технологии за възобновяема енергия. Тези усилия ще бъдат различни от съществуващите мерки за измерване на въглеродните емисии, тъй като новият стандарт трябва да анализира целия жизнен цикъл на енергийните системи, като слънчеви и вятърни паркове.

Пазарните опити за намаляване на парниковите газове са в застой, отчасти поради несъгласия относно това как се изчисляват емисиите. До голяма степен съществуващите норми за емисии са създадени дискретно в най-добрия интерес на търговците,” обяснява Джеймс МакКона, председател на работната група IEEE P1595.

Одобрението на стандарта, който е вече се разработва, се очаква през есента на следващата година.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*