Международна база данни трупа знание за ИТ и природозащитата

Международна база данни ще натрупва разнообразна информация за ИТ и ролята им в природозащитата, съобщиха от Блулинк, участник в проекта. Инициативата е на Асоциацията на прогресивните комуникации (APC). На сайта на APC са представени инициативи, инструменти и онлайн общности, които използват интернет приложения за опазване на природата и за намаляване на негативния ефект върху околната среда от лавинообразно нарастващото използване на информационни технологии.

Ресурсите по темата са разпредели в три категории:

ИТ срещу промените в климата: прогнозиране, смекчаване и адаптиране на ефектите от климатичните промени;

ИТ и опазване на околната среда: използването на всевъзможни уеб базирани инструменти за природозащита – онлайн медии, специализирани в областта на околната среда, кампании, научни изследвания, инструменти за наблюдение и обработка на данни, базирани онлайн;

влиянието от използването на ИТ върху околната среда: влияние върху околната среда на използването на интернет инфраструктура, компютри и мобилни телефони; управление на електронните отпадъци; тенденции в тази област.

Целта на APC е да развие базата данни в мрежа, която да разпространява достъпна информация по темата и да подпомага научните изследвания. Базата е свободна за сваляне във формат .CSV и е под лиценза за свободен обмен Creative Commons. Създателите от APC призовават за участие в проекта и допълване на информацията от всички заинтересовани страни.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*