България и Румъния ще работят за интегриране на енергийните си пазари

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков подписа Меморандум за разбирателство с румънския си колега Йон Аритон, министър на икономиката, търговията и бизнеса на Румъния. Двамата сложиха подписи под документа по време на енергийната конференция за Югоизточна Европа: “Енергетика без граници – от национален към регионален подход”.

Меморандумът предвижда двете страни да работят за интегриране на енергийните си пазари, което ще допринесе за повишаване на надеждността на системата и ще увеличи икономическата ефективност за региона на Югоизточна Европа.

Обединението на енергийните пазари ще спомогне за разпределение на капацитета на двете системи в съответствие с принципа „ден напред“ . Чрез него може да бъде създаден балансиращ пазар в региона. Това е предпоставка за общо ползване на резервни мощности и допълнителни услуги в двете системи.

На съвместна работна среща на 29 и 30 ноември представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Трансгаз“ СА – Румъния договориха пътната карта за реализация на проекта за изграждане на газова връзка между България и Румъния. Връзката е с обща дължина 23, 8 км и максимален капацитет 1,5 млрд. куб. м. годишно. Очаква се изпълнението на проекта да приключи през юни 2012 г. За целта Европейската комисия отпуска безвъзмездна финансова помощ по линия на „Европейската енергийна програма за възстановяване“  в размер на 8 929 000 евро.

Междусистемната свързаност на газопреносните системи на България и Румъния ще осигури диверсификация на маршрутите за доставка на природен газ в съответствие с европейската енергийна политика и стратегията на страната.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*