Нов софтуер спасява градските дръвчета от сеч

Снимка: Яник Тротиър, Creative Commons

Имат ли стойност градските дървета наистина? Важно ли е да се пазят, или могат спокойно да бъдат отсичани заради проекти и строежи? Какво допринасят те за градските пейзажи?

Софтуерна програма, наречена i-Tree, помага да се опазят градските дървета чрез определяне на стойността им. Създадена от Горското стопанство на САЩ, тази програма изготвя разчети на разходите и ползите от дърветата, оценявайки приноса им за градските условия.

Снимка: Яник Тротиър, Creative Commons

Софтуерната програма е частичен начин да се спасят дърветата, като се оцени техния принос за градовете и селата. Твърде често дърветата остават „невидими“, или – което е по-лошо, се разглеждат като проблем, защото кореновите им структури оказват влияние – разбутват плочките по тротоари, бутат тръбни системи и канализационни и кабелни шахти, а надвисналите им клони понякога препречват прозорците на сградите. Въпреки това те наистина имат голямо значение. Редица медицински проучвания сочат, че наличието на дървета подобрява здравето на гражданите, а разходките из малки градски паркове и градинки е далеч по-здравословно от спортна дейност във фитнес-салон. Затова щатското горско стопанство иска да помогне за запазването на градските дървета, така ценни за почистване на градския въздух, филтриране на водата, както и осигуряване на местообитанията за важни животински видове.

Ето какво представлява програмата, според описанието й в Gizmag:

i-Tree Eco използва полеви данни от различни дървета, както и метеорологични данни и информация за замърсяването на въздуха, за количествено определяне на градската структура на горите, околната среда и стойността им за местната общност;

i-Tree Streets оценява икономическата стойност на дърветата по улиците, анализирайки влиянието им върху околната среда и естетическия ефекти от присъствието им;

i-Tree Species съветва градските лесовъди за най-подходящия вид дърво, което да засаждат, въз основа на анализ на географската област и функцията, за която са предназначени;

i-Tree Storm предоставя инструменти за оценка на потенциалните опасности при буря в района, като в същото време предоставя информация за необходимите време и пари за ограничаване на щетите;

i-Tree Vue (бета) използва карти на покритието на земята за оценка на земното покритие, дървесния фонд и последващото обслужване на екосистемата, така че сценариите за засаждане могат да бъдат моделирани;

i-Tree Hydro, модул в разработка, има за цел да симулира ефекта от промените в дървесния фонд върху речните басейни, водосборните зони и качеството на водата.

Безплатната програма е използвана от общности, общини, организации с идеална цел, училища и др., за да илюстрира как трябва да се оценяват градски гори. Например, според Gizmag, парковата администрация на Ню Йорк е използвала софтуера, за да пресметне, че тамошните близо 600 000 улични дървета носят годишна полза в размер на 122 милиона. Всичко това е оправдавало разходите за поддържането им, тъй като ползата е около пет пъти по-голяма от инвестицията за грижите за тях.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*