ИТ система подобрява наблюдението на качеството на въздуха и следенето на айсбергите

Два важни проекта, финансирани от Европейската комисия, стартираха през януари 2011 г. в изпълнение на внедряването на Глобалната мониторингова система за околната среда и сигурността – ГМОСС (Global Monitoring system for Environment and Security, GMES). Първят проект Icemar проправя за утвърждаването на съкратен безопасен редовен морски превоз между Европа и Китай чрез предоставяне на корабите с по-добра и навременна информация и прогнози за айсбергите в Северния ледовит океан и Балтийско море.

Вторият проект, obsAIRve, ще предоставя информация в реално време за качеството на въздуха и предупреждения за нивото на вредните емисии, предимно серни окиси (SOx), азотни окиси (NOx), озон (О3), въглероден окис (CO) и за прахови частици (PM). Данните ще се представят директно на потребителя чрез интелигентни смартфон-платформи и SMS съобщения.

Всеки от двата договора е на стойност 2 милиона евро.Icemar и obsAIRve ще заработят в услуга на гражданите до края на 2012 година.

Какво е ГМОСС?

Повече от 2 милиона българи бяха засегнати от наводненията през 2005г. Повече от 50 000 сгради бяха съсипани, десетки мостове и пътища бяха частично или напълно разрушени… Предвид обилните валежи в дните преди бедствието нима на никого не е хрумнало, че извънредно проливните дъждове могат да се окажат проблем?

Паневропейската програма за мониторинг на околната среда и сигурност „Global Monitoring for Environment and Security“ има за цел да създаде динамична европейска информационна мрежа, която да осигурява данни в реално време за възникнали опасности от бедствия. По този начин тя трябва да подпомага организацията и работата на всички национални служби по гражданската защита в ЕС. Системата може да алармира за валежи с голям обем, като тези у нас през 2005 г., което означава потенциална опасност от наводнения, както и за мащабни пожари, свлачища, аварии в ядрени електроцентрали и индустриални предприятия, разливи на нефт в морето и др.

Програмата се финансира от Европейската комисия и Европейската Космическа Агенция. Проектът е стартиран още през 2001 година. България бе последната страна, която се включи в проекта – едва към 2007 г.

Междувременно ползите от услугите на ГМОСС стават все по-осезаеми. Комбинирайки ценна информация от сателити и данни от измервания на място измервания, европейската платформа за мониторинг на околната среда и сигурността разкрива потенциала на космическите приложения за един по-сигурен свят.

Прогнозиране движението на айсбергите: Icemar

Icemar (Ice – „лед“, и mar – коренът на всички думи, чието значение е свързано с „море“) е проект, който ще подобри наличността и достъпността до информация за морския лед в района на Арктика, включително и Северния ледовит океан и Балтийско море. Договорът за проекта Icemar е подписан с консорциум обединява фирми от Дания, Финландия, Германия, Норвегия, Швеция и Обединеното кралство.

Icemar ще осигури постоянна и точна информация в реално време за състоянието на ледовете в тези райони, местоположението и движението на айсбергите, както и прогнози. В резултат на това безопасното преминаване на кораби през Северния ледовит океан през лятото ще доведе до драстично съкращаване на корабната линия между Европа и Китай – с около 6000 км. – което води до значителни икономии на време, гориво и CO2 емисии.

Наблюдение на качеството на въздуха: obsAIRve

obsAIRve (игра с думи: observe – „наблюдавам“, и „АIR“ – „въздух“) ще наблюдава качеството на въздуха и ще предоставя услуги за европейските граждани чрез разпространение на обработена информация за качеството на въздуха директно чрез Интернет, смарт телефони и SMS съобщения. Проектът ще достигне до европейските граждани благоадрение на съществуващите европейски, национални и местни платформи за следене на качеството на въздуха, като например „Eye on Earth“ („Очи към Земята“) на Европейската агенция по околна среда, и по-големите национални платформи за информация за времето в цяла Европа, които се радват на стотици хиляди посетители дневно. Гражданите ще бъдат в състояние да се абонират за получаване на информация и сигнали за нивата на емисии на замърсители в техния район, преди всичко серните оксиди (SOx), азотните окиси (NOx), озона (О3), въглеродния окис (СО) и твърдите частици ( ПМ) – в реално време. Договорът е подписан с консорциум от фирми от Австрия, България, Франция, Германия, Гърция, Италия, Холандия и Испания.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*