Информацията за последиците от ГМО не почива на солидни данни

ЕК препоръчва да се дефинира стриктен набор от фактори и показатели, които да се използват за уеднаквяване на подхода при оценка
ЕК препоръчва да се дефинира стриктен набор от фактори и показатели, които да се използват за уеднаквяване на подхода при оценката на социално-икономическите последици от отглеждането на ГМО в Съюза и по цялата хранителна верига

Често съществуващата информация за социално-икономическите последици от отглеждането на генетично модифицирани култури не почива на солидни статистически данни и много пъти се основава на предубеждения във връзка с отглеждането на ГМО, твърди нов доклад на Европейската комисия.

Тъй като в световен план територията на ЕС е само малка част от площта, която се използва за отглеждане на генетично модифицирани култури, то несъмнено европейският опит в това отношение е ограничен. Ето защо не е учудващо, че статистическата информация за установеното социално-икономическо въздействие от отглеждането на ГМО е по-скоро ограничена.

Конкретните икономически данни за Европа в това отношение са от проучвания в държавите-членки с опит в отглеждането на генетично модифицирани култури, които са устойчиви на хербициди (HT) или са устойчиви на вредители (Bt). От тези проучвания е видно, че при увеличено наличие на плевели или вредители земеделските производители, които отглеждат НТ и Bt генетично модифицирани култури, могат да реализират по-високи добиви.

В доклада Комисията представя анализ на социално-икономическите измерения на отглеждането на ГМО, описани в международната научна литература и в заключенията на научноизследователски проекти по европейската рамкова програма за научни изследвания. Икономическите анализи дават добра представа за въздействието, което отглеждането на генетично модифицирани култури, по-конкретно HT и Bt култури, оказва в световен план върху земеделските стопанства. И в това отношение обаче, ако съществува информация за социалните последици по цялата хранителна верига, то тя е по-скоро ограничена.

Комисията счита, че дискусията трябва да стъпи на по-конкретна и по-обективна основа, а не на поляризираните мнения, които са посочени в доклада. Ето защо ЕК препоръчва да се дефинира стриктен набор от фактори и показатели, които да се използват за уеднаквяване на подхода при оценката на социално-икономическите последици от отглеждането на ГМО в Съюза и по цялата хранителна верига.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*