Финансиране от 1,25 млн. лв. ще подкрепи проекти за чиста околна среда

В по-голямата си част проектите, изготвени от общините, предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и като цяло естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място
В по-голямата си част проектите, изготвени от общините, предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и като цяло естетизиране на жизнената среда

185 проекта на обща стойност 1 250 000 лева бяха одобрени този месец от ПУДОС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) за финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”.

73 проекта са на общини и кметства, 50 – на училища, 42 – на детски градини, и 20 – на неправителствени организации. Те са избрани между постъпили рекорден брой от над 2400 проекта.

Поради изключително високия интерес към тазгодишния конкурс комисията одобри в средата на април допълнително финансиране още 47 проекта на общини и кметства, като необходимата сума от 470 000 лева е предложена за одобрение от Управителния съвет на ПУДООС.

В по-голямата си част проектите, изготвени от общините, предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и като цяло естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място.

Проектите на детски градини, училища и НПО са предимно за създаване на спортни площадки, кътове за игра и спорт, обзавеждането им с подходящи съоръжения.

Голяма част от проектите предвиждат участие на деца и млади хора в дейности за екологично възпитание, което да изгради у тях чувство за съпричастност и лично отношение към опазването на околната среда.

Одобрените за финансиране организации разчитат предимно на доброволен труд и допълнително съдействие от частни фирми и дарения. Предвидени са мерки за предотвратяване на повторно замърсяване, стопанисване и бъдещо поддържане на предложените за изграждане обекти.

Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти ще бъде проследено и в края на кампанията ще бъдат представени най-добрите резултати.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*