Европа има огромен напредък в екологичните технологии

През настоящото десетилетие европейските компании ще намалят емисиите на парникови газове с 25–80%
През настоящото десетилетие европейските компании ще намалят емисиите на парникови газове с 25–80%

Европейските компании имат огромен напредък в генерирането на възстановима енергия, управлението на отпадъците и рециклирането, държейки световен пазарен дял съответно 40% и 50%.

През настоящото десетилетие екологичните технологии имат потенциала да допринесат за намаляване на емисиите на парникови газове с 25–80%, разрушаването на озоновия слой с 50% и подкиселяването и еутрофирането с до 50%, по данни на Европейската агенция по околна среда.

Екологичните технологии намаляват влагането на материали и потреблението на енергия, оползотваряват ценни странични продукти и свеждат до минимум проблемите с ликвидиране на отпадъците. Те увеличават също екологичната ефективност, или с други думи „правят повече с по-малко“, като правят производствените процеси по-чисти.

През настоящия век ще бъде направено преустройство на електроразпределителните мрежи с нови, по-малки и по-широко разпространени технологии за генериране на възстановима енергия, които ще работят на по-малки територии, дори на ниво домакинства.

Екологичните технологии са използвани и за събиране на информация за околната среда – данни за установяване на наличието на замърсители, промяна в земното покритие или за регистриране на ефекти върху човешкото здраве чрез биомониторинг.

Предизвикателство за водната индустрия пък е да разработи нови и рентабилни технологии, които да отчитат външните последици за околната среда и енергийните аспекти.

Очакват се също значителни технологични подобрения и разширяване на пазара за малките по мащаб решения за използване на отпадъците за енергия и разработването на малки енергийни системи, базирани на биомаса.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*