Асфалтът „изяжда” почвата в ЕС и застрашава екосистемните услуги

Половината от запечатаната почва е изчезнала завинаги под сгради, пътища и паркинги
Половината от запечатаната почва е изчезнала завинаги под сгради, пътища и паркинги

Всяка година Европа губи почвена покривка, чийто размер надхвърля площта на град Берлин, като причина за това е разрастването на градовете и на транспортната инфраструктура, съобщи Европейската комисия. В резултат на тази неустойчива тенденция е възможно бъдещите поколения да разполагат с недостатъчно плодородни почви и подземни водоеми.

По-рано тази седмица Комисията публикува нов доклад, в който се препоръчва тристранен подход за ограничаване запечатването на почвата, за намаляване на последиците от това явление и за компенсиране загубите на ценна почва посредством дейности в други области. „Разчитаме на почвите за някои основни екосистемни услуги, без които животът на планетата би бил невъзможен. Ето защо не можем да си позволим да продължаваме да ги покриваме с асфалт. Това не означава да спрем икономическото развитие, нито модернизирането на инфраструктурата, а да въведем по-устойчив подход“, заяви европейският комисар по околната среда Янез Поточник.

Запечатването на почвата се получава при покриването ? с непропусклив материал като асфалт или бетон. Загубата на почва в Европа между 1990 г. и 2000 г. е била не по-малко от 275 хектара дневно, което се равнява на 1000 кв.км всяка година. Половината от нея е изчезнала завинаги под сгради, пътища и паркинги.

В доклада се посочва, че през последните години тази тенденция е намаляла до 252 хектара на ден, но скоростта, с която земята се подлага на унищожение, продължава да буди тревога. Между 2000 г. и 2006 г. средният ръст на изкуствените площи в ЕС бе 3%, като в Ирландия и Кипър той достигна до 14%, а в Испания – до 15%.

В доклада се препоръчва следният тристранен подход за борба с този проблем:

  • Ограничаване на запечатването на почвата посредством по-адекватно пространствено планиране или чрез преоценка на т.нар. „отрицателни субсидии“, които косвено насърчават това явление.
  • Действия за ограничаване на щетите в случаите, когато запечатването на почвата е неизбежно. Тези действия включват използване на пропускливи повърхности вместо традиционно употребяваните асфалт или цимент и изграждането на озеленени покриви.
  • Компенсаторни мерки за частично противодействие на загубата на почва в даден район чрез действия, приложени другаде. Те могат да бъдат под формата на плащания, каквито се прилагат в Чешката република и Словакия, или възстановяване на запечатана почва. Добри практики в това отношение се наблюдават най-вече в Дрезден и Виена.

Резултатите от доклада ще послужат за изготвяне на технически документ на Комисията относно запечатването на почвата, върху който в момента се работи със съдействието на национални експерти. Документът, който ще бъде завършен в началото на 2012 г., ще предостави на националните, регионалните и местните органи насоки за най-добрите практики за ограничаване запечатването на почвата и намаляване на последиците от него.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*