България значително е увеличила употребата на биодизел

Производството на биогорива се базира на местни суровини, което би спомогнало за подобряване на сигурността на доставките
Производството на биогорива се базира на местни суровини, което би спомогнало за подобряване на сигурността на доставките

Потребените количества биодизел в България през миналата година възлизат на 38 911,13 тона. В предишните две години те са били съответно 4260 т и 6566 т. Това се посочва в доклад на министър Трайчо Трайков, който отчита изпълнението на националните индикативни цели за потреблението на биогорива и други възобновяеми горива в транспорта през 2010 г.

8551,4 тона от прогнозните потребени количества са чист биодизел, а останалите са в смес с дизелови горива от нефтен произход. Окончателната информация за потреблението на биогорива, бензини и дизелови горива в страната ще бъде представена в Енергийните баланси за 2010 г. на Националния статистически институт в края на годината. В доклада се посочва също, че изградените мощности в страната за производство на биодизел са за 250 хиляди тона, а за биоетанол – 60 000 тона годишно.

В резултат на приложените мерки за насърчаване използването на биогорива в транспортния сектор, се очаква официалната статистика да отчете значителен ръст на потреблението на биодизел през 2010 г., което ще се отрази положително за постигането на националната индикативна цел, съобщи пресцентърът на Министерски съвет.

Производството на биогорива се базира на местни суровини, което би спомогнало за подобряване на сигурността на доставките. По-широкото им използване в различни сектори – градски и вътрешен транспорт в производствени предприятия и пристанища, ще доведе до намаляване общите емисии на парникови газове. Ще се подобрят екологичната обстановка и на качеството на живот в райони с високи нива на концентрация на емисии в атмосферния въздух.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*