Въвеждаме изискванията на новата европейска директива за екодизайн

Новата наредба ще влезе в сила от 1 декември 2012 г. за битовите перални и за съдомиялните машини и от началото на 2013 г. за вентилаторите
Новата наредба ще влезе в сила от 1 декември 2012 г. за битовите перални и за съдомиялните машини и от началото на 2013 г. за вентилаторите

Правителството одобри вчера промени в Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на изисквания за екодизайн към енергоемките продукти.

С промените в българското законодателство се въвеждат изискванията на новата европейска Директива за екодизайн (2009/125/E0), която замени старата Директива 2005/32/Е0.  По този начин се приемат новите еврорегламенти в тази област, които бяха одобрени към датата на приемане на наредбата за допълнителните мерки през 2010-та година.

В допълнение през същата и следващата години от ЕС бяха одобрени още три регламента – за битови перални, съдомиялни машини и вентилатори, задвижвани от електродвигатели с входна мощност между 125 W и 500 kW.

С приемане на промените в наредбата ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с регламентите за оценка на съответствието с изискванията за екопроектиране. Допълнително с измененията и допълненията се отразяват приетите последни промени в Закона за техническите изисквания към продуктите.

Наредбата ще влезе в сила от 1 декември 2012 г. за битовите перални и за съдомиялните машини и от началото на 2013 г. за вентилаторите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*