ЕК въвежда по-строги ограничения за употребата на креозот

Обработените с креозот дървени траверси все още се използват широко от железопътните компании, най-вече в селските райони или на труднодостъпни места
Обработените с креозот дървени траверси все още се използват широко от железопътните компании, най-вече в селските райони или на труднодостъпни места

От началото на май 2013 г. в ЕС ще влязат в сила строги ограничения върху използването за промишлени цели на креозота – токсичен химикал, известен с употребата си върху дървени траверси за железопътни линии и електрически стълбове и в направата на огради, съобщи Европейската комисия.

Креозотът, който е канцерогенно вещество, не може повече да бъде пускан на пазара на ЕС, освен ако някое дружество получи изрично разрешение за това. Употребата на креозот от обикновените потребители е забранена от 2003 г., уточни Комисията.

Новото решение изменя Директивата за биоцидите и е резултат от направена оценка на риска от въздействието на креозота върху човешкото здраве и околната среда. Креозотът е канцероген на много равнища и съществуват значителни рискове за околната среда, когато дървен материал, обработен с креозот, влезе в пряк допир с почвите или водите.

„Креозотът ще продължи да бъде използван за някои цели, но бъдещите ограничения ще гарантират, че безопасността е приоритет във всеки един контекст. Промишлеността ще трябва да положи повече усилия за намиране на работещи алтернативи, които са по-безвредни за околната среда“, коментира комисарят по околната среда Янез Поточник.

Креозотът се използва за промишлена превантивна обработка на дървен материал повече от сто години, но неговата токсичност поражда все по-нарастващо безпокойство. Той е сложна смес от стотици отделни съединения, включително би- и полициклични ароматни въглеводороди (PAHs), които са много вредни за околната среда и представляват неприемлив риск за бъдещите поколения.

Обработените с креозот дървени траверси все още се използват широко от железопътните компании, най-вече в селските райони или на труднодостъпни места. Добре познати са и дървените стълбове, използвани за разпределение на електроенергия или за свързване на далекосъобщителни кабели. Голям пазар за обработения с креозот дървен материал са и оградните съоръжения за селскостопански и промишлени цели.

Анализите на жизнения цикъл показват, че за някои приложения няма подходящи заместители на креозота. Ето защо държавите-членки могат да разрешават пускането му на пазара за ясно определени приложения, за които няма по-безопасни за околната среда алтернативи. В такива случаи ще се прилагат стриктни условия, включително мерки за предпазване на работещите от излагане на вредното въздействие на креозота при боравене с обработен дървен материал.

Най-късно до 30 април 2012 г. държавите-членки трябва да приемат и публикуват национални закони, които да се придържат към новото законодателство. То ще се прилага от 1 май 2013 г.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*