Регистрираха първата българска организация с логото EMAS

Вече е регистрирана първата организация в страната по Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Това е фондация „Тайм Екопроекти”, съобщиха от Министерство на околната среда и водите, което издава разрешенията.

Организацията е въвела система за управление по околна среда, съгласно изискванията на европейския регламент за доброволно участие на организации в схемата на общността, което й дава право да използва логото на EMAS. То e гаранция пред обществото и бизнес партньорите за спазване на законодателството в областта на околната среда и ангажимент за непрекъснато подобряване на екологичните резултати.

Прилагането на Схемата за управление по околна среда и одит EMAS е доброволен инструмент, който съдейства за оптимизиране на производствените процеси, намаляване на въздействието върху околната среда и използване на ресурсите по ефективен начин, поясниха от МОСВ.

За постигане на по-добро цялостно благоприятно въздействие върху околната среда е необходимо да се увеличи броят на организациите, които прилагат EMAS или еквивалентни системи за управление по околна среда, заявиха от еко министерството. Освен екологичните ползи, това води до по-добър имидж на организацията и до по-голяма привлекателност за инвеститори.

Фондация „ТАЙМ–Екопроекти” работи вече 15 години за устойчиво развитие чрез разработване и тестване на модели и прилагане на различни подходи, насочени към различни целеви групи. През 2010-та година организацията направи крачка напред, като внедри в дейността си система за управление по околна среда, следвайки метода EMAS Easy, разработен от Eco Conseil Entreprise srl. (Белгия).

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*