Царски орел от България загина от токов удар в Турция

Минаващата през равнината електрическа линия с опасни за птиците стълбове е единственият избор за кацане на орлите и това става причина за фаталния край на птицата (снимка БДЗП)

На турска територия е открит царски орел от България, загинал от токов удар. Орелът беше маркиран със сателитен предавател от БДЗП миналата година. Това е позволило откриването на тялото и причината за смъртта.

Драго е третият от маркираните общо 19 царски орли и четвъртият намерен, който загина от токов удар (снимка: БДЗП)

Орелът е излюпен през април 2010 в Западна Странджа, а на 2 юли 2010 му е поставен GPS/Argus  предавател. Птицата е символично осиновена от  Dir.bg и й е дадено името Драго. Той е първият от маркираните тогава 7 малки, който излетя от гнездото си.

Последният получен от предавателя му сигнал е на 25 май 2011 на 7 км северозападно от град Ескишехир в Турция. След това излъчването прекъсва. В края на август отново се получава сигнал от предавателя на Драго и то от същото място, където беше последният сигнал от 25 май.

Експертите предполагат, че орелът е загинал в нива, която е ожъната в края на лятото, и огряният от слънцето панел на предавателя зарежда батерията и отново започна изпращането на сигнали. След като получават информацията от предавателя, специалистите на БДЗП се свързват с турските си колеги от Doga Dernegi, партньорът на на BirdLife International в Турция, с когото БДЗП работи заедно за опазване на царските орли от двете страни на границата.

Doga Dernegi сформират полеви екип и на 29 август отиват на мястото, от където се получава сигналът, и откриват мъртвата птица под електрически стълб. Тялото е напълно разложено – останали са само пера и кости. Мястото е обработваема земя, равнинна, без висока растителност и подходящи за кацане дървета. Минаващата през равнината електрическа линия с опасни за птиците стълбове e единственият избор за кацане на орлите и това става причина за фаталния край на птицата.

Минаващата през равнината електрическа линия с опасни за птиците стълбове е единственият избор за кацане на орлите и това става причина за фаталния край на птицата (снимка БДЗП)

Драго е третият от маркираните общо 19 царски орли и четвъртият намерен, който загина от токов удар. Този факт поставя проблемът на едно от челните места по причинена смърт на царски орли. Всяка година от токов удар умират десетки хиляди птици, но когато това се случва на изчезващи видове, за които се полагат специални усилия, е една особено нелепа смърт.

Сателитните предаватели, благодарение на които БДЗП събира информация за живота и заплахите над царските орли, се поставят по проекта LIFE+ Опазване на царския орел и ловния сокол в България. По него е предвидено и започналото вече изолиране на електрически стълбове. От началото на юли до края на септември се провежда обезопасяване на общо около 500 стълба около Елхово и Тополовград, попадащи в +Натура 2000 зони „Западна Странджа” и „Сакар”.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*