Публична администрация за първи път бе регистрирана по EMAS

Логото на EMAS дава гаранции пред обществото и бизнес партньорите за спазване на законодателството в областта на околната среда и ангажимент за непрекъснато подобряване на екологичните резултати
Логото на EMAS дава гаранции пред обществото и бизнес партньорите за спазване на законодателството в областта на околната среда и ангажимент за непрекъснато подобряване на екологичните резултати

Дирекция “Национален парк Централен Балкан” стана първата публична администрация, регистрирана по EMAS – Схемата на общността за управление по околна среда и одит. Събитието съвпада с 20-годишния юбилей на парка, съобщиха от министерство на околната среда и водите.

EMAS е най-надеждната и най-устойчива система за управление по околна среда. Централният офис в град Габрово на Централен Балкан е първата публична администрация, въвела система за управление по околна среда съгласно изискванията на европейския регламент за доброволно участие на организации в схемата на общността, което й дава право да използва логото на схемата.

Логото на EMAS дава гаранции пред обществото и бизнес партньорите за спазване на законодателството в областта на околната среда и ангажимент за непрекъснато подобряване на екологичните резултати, ангажираност на самите служители, прозрачност и публичен достъп до политиката и екологичните постиженията на организацията.

Прилагането на Схемата за управление по околна среда и одит EMAS е доброволен инструмент, който съдейства за оптимизиране на производствените процеси, намаляване на въздействието върху околната среда и използване на ресурсите по ефективен начин.

В България има само още една организация, регистрирана по EMAS – това е фондация „Тайм Екопроекти”, която вече 15 години работи за устойчиво развитие чрез разработване и тестване на модели и прилагане на различни подходи спрямо целеви групи.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*