Мобилни лаборатории мерят влиянието на автомобилите върху качеството на въздуха

Данните от измерванията ще послужат за изготвяне на анализ за влиянието на автомобилния транспорт върху въздуха
Данните от измерванията ще послужат за изготвяне на анализ за влиянието на автомобилния транспорт върху въздуха

За първи път по повод Деня без автомобили (22 септември) се извършат сравнителни замервания за качеството на въздуха и в големите градове на страната, съобщи МОСВ.

Мобилни лаборатории за контрол на качеството на атмосферния въздух функционират към Изпълнителната агенция по околна среда. Те ще извършат сравнителни замервания не само в София, а и в други големи градове на страната – Пловдив, Русе, Плевен и Бургас.

Ще бъдат представени данни за концентрациите на основни и специфични показатели за качеството на въздуха в ден с нормален автомобилен трафик – 21 септември, и в Деня без автомобили – 22 септември. Лабораториите ще измерят наличието на фини прахови частици, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, серен диоксид, метан и неметанови въглеводороди.

Данните ще послужат за изготвяне на анализ за влиянието на автомобилния транспорт върху качеството на атмосферния въздух в столицата и други градове.

Първоначални сравнителни данни в реално време могат да бъдат предоставени в следобедните часове на 22 септември, а на сайта на ИАОС ще бъдат публикувани окончателните резултати със средночасови и средноденонощни данни.

Мобилната лаборатория в София е разположена от източната страна на сградата на Народното събрание, до градинката между Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” и Националната художествена академия.

В Пловдив замерването се провежда на ул. „Васил Левски“, в отрязъка между кръстовищата с бул. „България“ и с бул. „Дунав“.

Мобилна лаборатория на община Бургас е разположена на площад Тройката пред Триа център. Резултатите от направените от лабораторията към община Бургас замервания ще бъдат публикувани на сайта на общината.

В Плевен лабораторията е бъда разположена на ул. „Васил Априлов“, а лабораторията в Русе – на ул. „Константин Иречек“, в отрязъка между кръстовищата с ул. „Хан Крум“ и с бул.“Борисова“.

Получените резултати от направените сравнителни замервания в страната на 22 септември ще бъдат публикувани на интернет страницата на МОСВ.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*