Без автомобили въздухът е 10 пъти по-чист

Автомобилният транспорт е един от основните атмосферни замърсители
Автомобилният транспорт е един от основните атмосферни замърсители

Автомобилният транспорт е един от основните атмосферни замърсители, на който се дължат 49 процента от националните емисии на азотни оксиди, 57 процента от емисиите на въглероден оксид, и над 10 процента от замърсяването с въглеводороди в атмосферния въздух на страната.

Предварителните данни на наблюдаваните атмосферни замърсители показват намаляване до 10 пъти на двата основни замърсителя на въздуха – фини прахови частици и азотни оксиди – в Деня без автомобили (22 септ.).

Мобилни лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха сравнителни замервания за качеството на въздуха в ден с нормален автомобилен трафик – 21 септември, и в Деня без автомобили – 22 септември, в София, Пловдив, Русе, Плевен и Бургас.

В Русе най-високи концентрации на замърсители са отчетени на 21 септември между 10,00 и 11,00 часа – 31,2 микрограма на кубичен метър фини прахови частици и 44,1 микрограма на кубичен метър азотни оксиди срещу концентрации съответно от 2,7 и 4,9 днес в същите часове от деня.

Най-високите стойности на азотни оксиди са измерени в Плевен между 9,00 и 10,00 часа на 21 септември – 63 микрограма на кубичен метър, като на 22-ри по същото време от деня стойностите са били в нормата (18-20).

В Пловдив в най-голяма степен са намалели концентрациите на въглероден оксид – пиковата стойност е била между 13,00 и 14,00 часа – 1,5 милиграма на кубичен метър срещу 0,3 днес в същия отрязък от време в деня без автомобили.

Като цяло резултатите от измерванията на петте подвижни автоматични станции показват, че концентрациите на изследваните атмосферни замърсители от автомобилния транспорт през деня без транспорт намаляват значително:

  • серен диоксид – от 3 до 10 пъти
  • азотен диоксид – от 3 до 10 пъти
  • фини прахови частици – от 2 до 10 пъти
  • въглероден оксид – от 2 до 5 пъти
  • въглеводороди – от 1 до 2 пъти

На сайта на ИАОС ще бъдат публикувани окончателните резултати със средночасови и средноденонощни данни. Данните ще послужат за изготвянето на анализ за влиянието на автомобилния транспорт върху качеството на атмосферния въздух в големите градове на страната.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*