ЕК планира по-строги мерки за намаляване на емисиите промишлени газове

Флуорираните газове в особено голяма степен допринасят за глобалното затопляне
Флуорираните газове в особено голяма степен допринасят за глобалното затопляне

Европейската комисия стартира обществена консултация относно въвеждането на по-строги мерки за намаляване на емисиите на флуорирани газове – група промишлени газове, които в особено голяма степен допринасят за глобалното затопляне.

В приет днес доклад се заключава, че действащият Регламент на ЕС относно флуорираните газове дава значителни резултати, но се очаква в дългосрочен план техните емисии да се запазят на сегашното равнище, ако не се вземат допълнителни мерки.

В доклада се установява голям потенциал за по-нататъшно икономически ефективно намаляване на емисиите благодарение главно на растящите практически възможности флуорираните газове да бъдат заменени с алтернативи, които оказват по-малко или никакво неблагоприятно въздействие върху климата. Констатира се, че съществува потенциал до 2030 г. ЕС да намали с до две трети емисиите на флуорирани газове спрямо сегашното им равнище.

Консултацията на ЕК ще продължи до 19 декември 2011 г. и е адресирана до всички заинтересовани страни. Обсъжданите възможни варианти на политика включват сключване на нови доброволни споразумения, забрана за нови продукти и оборудване, както и схема за постепенно изваждане на хидрофлуоровъглеводородите (HFC) от пазара на ЕС.

Въпреки посочените значителни резултати от действащото законодателство не се очаква в дългосрочен план общите емисии на флуорирани газове да намалеят спрямо сегашното равнище. Това се дължи на тяхното използване във все повече битови уреди като климатизатори и хладилници. Същевременно тези уреди спадат към секторите, в които нарастват практическите възможности за използване на алтернативи.

Понастоящем на флуорираните газове се падат около 2% от емисиите на парникови газове в ЕС. Ако емисиите на флуорирани газове се стабилизират на сегашното равнище, без допълнителни мерки, това означава значително нарастване на техния дял в бъдеще.

Парниковите газове, обхванати от протокола от Киото, включват три групи флуорирани газове: хидрофлуоровъглероди (HFC), перфлуорвъглероди (PFC) и серен хексафлуорид (SF6). Измерено за тон, различните флуорирани газове допринасят между 140 и 23 900 пъти повече за глобалното затопляне отколкото въглеродния диоксид (CO2) – най-разпространения парников газ.

Флуорираните газове се използват в нарастваща степен в редица промишлени приложения, включително климатични инсталации (HFC), хладилна и пожарогасителна техника (HFC и PFC), електроника, производство на фармацевтични и козметични продукти (PFC), както и производство на магнезий, алуминий и високоволтови превключватели (SF6).

През 2006 г. бяха приети два отделни правни акта за обръщане на тази тенденция с цел да се подпомогнат ЕС и държавите-членки в постигането на техните цели за намаляване на емисиите съгласно Протокола от Киото.

Директива 2006/40/ЕО се отнася до климатичните системи в моторни превозни средства, като забранява използването от 2011 г. на флуорирани газове с голям потенциален принос за глобалното затопляне.

Регламент (ЕО) № 842/2006 обхваща използването на някои флуорирани газове във всички останали приложения, като ударението се поставя върху основните стационарни приложения като охлаждане и климатизиране. С него се цели да се предотврати изпускането на такива газове от оборудването, в което се съдържат те.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*