Автомобилите са най-голям замърсител след отоплението

Едно от основните предизвикателства за градовете е увеличаващият се брой на пътуващите с лични автомобили, които се движат основно с петролни продукти.
Едно от основните предизвикателства за градовете е увеличаващият се брой на пътуващите с лични автомобили, които се движат основно с петролни продукти.

В деня без автомобилен транспорт концентрациите на всички наблюдавани атмосферни замърсители намаляват значително или са в близки граници, показват окончателните резултати от проведеното сравнително измерване на качеството на атмосферния въздух в столицата и страната, изнесени от Изпълнителната агенция по околна среда.

Данните са от извършени измервания с мобилни автоматични станции (МАС) в ден с автомобилен транспорт – 21 септември и в ден без автомобилен транспорт – 22 септември.

МАС Плевен отчита, че концентрацията на азотен диоксид в деня без транспорт е намаляла от 2 до 7 пъти. При въглеродния оксид се неблюдава несъществено изменение.

По данните от МАС Пловдив, има несъществено изменение на концентрацията на азотен диоксид и двукратно намаление при въглеродния оксид в деня без транспорт.

МАС Русе отчита от 3 до 5 пъти намалена концентрация на азотен диоксид и несъществено намаление при въглеродния оксид. Фините прахови частици в деня без транспорт са намалели до 11 пъти.

Данните от МАС София показват намаляване на концентрацията на азотен диоксид от 1,3 до 4,6 пъти; на въглероден оксид – от от 2 до 4.5 пъти; и на фини прахови частици – 1,8 пъти под средно денонощната норма.

Най-значителни различия в нивото на замърсяване на атмосферния въздух от автомобилния транспорт в дни с и без автомобилен трафик са установени на големи транспортни кръстовища.

Извън отоплителния сезон автомобилният транспорт е основен замърсител на атмосферния въздух в големите населени места, отбелязва ИАОС. Транспортът оказва съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух в столицата и в големите градове на страната.

От вредното въздействие на атмосферните замърсители, в по-малка или по-голяма степен, не са подминати и квартали, които не са подложени на влиянието на предприятия, разположени на тяхната територия.

За да успее да направи икономиката си енергоефективна и чиста, ЕС прие серия амбициозни цели, свързани с климата и енергетиката, които да бъдат постигнати до 2020 г. Те включват намаление на емисиите на парникови газове с 20%, повишаване на енергийната ефективност с 20% и 20 процентен дял на консумация на енергия от възобновяеми източници.

Едно от основните предизвикателства пред постигането на тези цели е увеличаващият се обем на пътуващите с лични автомобили, които се движат основно с петролни продукти. Фокусирайки се върху алтернативната мобилност, десетото честване на Европейската седмица на мобилността се стремеше да подкрепи преминаването към ресурсно-ефективна транспортна система чрез популяризиране на чисти, икономични методи за предвижване, както и такива, които се задвижват единствено с помощта на човека.

Като избягват, променят и подобряват транспорта на местно ниво, европейските градове могат да подобрят енергийния баланс и екологичните показатели на транспортната системи и в същото време да направят живота в града по-здравословен, безопасен и приятен, посочват от ИАОС.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*