Имаме нужда от „енергиен Шенген“

Държавите-членки на ЕС трябва да имат съгласувана позиция по енергийните проекти с участие на трети страни. Нужен ни е „енергиен Шенген“, който да осигури общи правила за достъп на страни извън общността до европейските енергийни пазари, заяви във Виена министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, който участва в международна конференция, посветена на 5-ата годишнина от създаването на Енергийната общност.

Европейските фондове трябва да се фокусират повече върху развитието на енергийната инфраструктура в Югоизточна Европа, подчерта Трайков. На министерска среща през ноември 2010 г. в София България пое инициативата за координирано развитието на мрежите в Югоизточна Европа. Страната ни обръща сериозно внимание върху изграждането на енергийна инфраструктура, която ще осигури сигурни доставки, диверсификация и възможност за свързване на пазарите на Енергийната общност с общия енергиен пазар на ЕС, съобщи МИЕТ.

Либерализацията на пазарите на електроенергия и природен газ в съответствие със законодателството на ЕС и създаването на конкурентен енергиен пазар в региона на Югоизточна Европа е водеща цел на Договора за енергийна общност. Министър Трайков акцентира върху ролята на България в т. нар. „Процес Атина“ (започнал през  2002-2003 г), който предвижда сближаване на енергийните пазари на държави извън ЕС с общия европейски енергиен пазар. Като износител на електроенергия за региона България покрива значителна част от дефицита в енергийния му баланс.

Трайков обърна внимание и върху необходимостта страните от Югоизточна Европа да имат обща позиция по алтернативните газови доставки. Той допълни, че страната ни ускорява проектите за газовите си връзки със Сърбия, Гърция и Турция. България ще настоява да бъде продължена и газовата връзка при Комотини до Егейско море, която е допълнителен маршрут за диверсификация.

Договорът за създаване на Енергийна общност между ЕС (тогава Европейска общност) и страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ) е подписан на 25 октомври 2005 г. в Атина по време на българското председателство на Енергийната общност. Той е ратифициран от Народното събрание през февруари 2006 г. Целта на документа е да се създаде либерализиран и конкурентен регионален пазар на електроенергия и природен газ в рамките на ЮИЕ, действащ по правилата на общия енергиен пазар на ЕС.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*