Европейски веломаршрут ще мине през територията на България

ЕвроВело 13 ще привлича велотуристите от Европа и ще информира за историческото наследство от периода на Студената война, местните природни и културни забележителности, ще стимулира туризма в граничните райони

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е партньор в най-новия европейски туристически проект ЕвроВело 13 „По пътя на желязната завеса“ за югоизточната му част на Балканите (StrategIC). Той е на стойност 100 хил. евро и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия, съобщи министерството.

ЕвроВело 13 ще привлича велотуристите от Европа и ще информира за историческото наследство от периода на Студената война, местните природни и културни забележителности, ще стимулира туризма в граничните райони

Чрез ЕвроВело 13 МИЕТ ще интегрира велосипедните пътешествия в туристическа политика на страната и ще ги впише в актуализираната „Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма“ за периода 2014-2020. Като бенефициент по проект по ОП „Регионално развитие“, който ще стартира през 2012 г., министерството ще подготви 4 продуктови стратегии, в които велотуризмът ще участва самостоятелно или като част от екотуризма.

В началото на следващата година МИЕТ ще подкрепи създаването на междуведомствена работна група по тези теми с участието на неправителствени организации и други експерти.

ЕвроВело 13 ще привлича велотуристите от Европа и ще информира за историческото наследство от периода на  Студената война, местните природни и културни забележителности, ще стимулира туризма в граничните райони.

Партньорите по проекта проучиха възможностите маршрутът да мине по удобни пътища в близост до границата на България със съседните й страни. Направена бе оценка и на потенциала за развитие на велотуризма по тези места според препоръките на Европейската федерация по колоездене за маршрутите от ЕвроВело мрежата. Отсечките ще бъдат обозначени, а за сигурността на преминаващите велотуристи ще бъдат преприети мерки.

Трасето ще дава и постоянен достъп до териториите на Зеления пояс – най-голямата мрежа от природни местообитания в Европа, свързваща национални и природни паркове, биосферни резервати и трансгранични защитени зони. Други партньори по идеята са Българската асоциация за алтернативен туризъм, фондация „ЕкоОбщност“, Българска фондация „Биоразнообразие“, румънската велоасоциация „Байк атак“ и гръцката община Тасос.

Началната точка на „По пътя на желязната завеса“ е Баренцово море. Общата му дължина е 7000 км през 20 европейски държави и стига до Черно море. Последният участък е от 1700 км, започва с границата между Сърбия и Румъния, минава през граничните райони между България и Сърбия, Македония, Гърция и Турция и завършва при Черно море. Югоизточна част обхваща 2000 км, разделени на 44 отсечки.

Европейската велосипедна мрежа обхваща 14 маршрута. 45 000 км от тях са установени трасета, които до 2020 г. ще се разраснат до 70 000 км. Реализираните приходи от мрежата са общо 54 млрд. евро в резултат от 2,8 млрд. велопътувания.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*