Природозащитници предлагат промени в Закона за горите

Строителството на ски писти да може да се осъществи само ако са предвидени в общи устройствени планове, гласи едно от предложенията (снимка: forthenature.org)
Строителството на ски писти да може да се осъществи само ако са предвидени в общи устройствени планове, гласи едно от предложенията (снимка: forthenature.org)

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” изпрати до всички депутати от Комисията по земеделие в парламента свои предложения за промени в Закона за горите, които комисията трябваше да разгледа на първо четене днес следобед.

Ето и самите предложения, публикувани на сайта на природазащитната организация:

1. Без изключване от горски фонд да се позволява учредяване право на строеж единствено на стъпки на съществуващи лифтове и влекове, които са обявени за законни строежи. Така ще се реши проблема със съществуващите към момента лифтове и влекове, които са приватизирани без право на строеж, но са търпими строежи по смисъла на Закона за устройство на територията. Ще се реши и проблемът на „Витоша ски” АД със закупените от тях лифтове без право на строеж. За всички нови лифтове и ски писти трябва да се запази процедурата по право на строеж след изключване от горски фонд.

2. Правото на строеж върху публична държавна собственост (каквито са горите в природните паркове) да се учредява за срок не по-дълъг от 20 години. Така ще се гарантира, че безсрочното право на строеж няма да приравни публичната държавна собственост с частната държавна.

3. Право на ползване върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди за дейности, които не представляват строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и Закона за горите. Така ще се създадат възможности за право на ползване на конкурентна основа между различните видове ползване и ще донесе по-високи приходи от учредяването му за държавата и общините.

4. Правото на ползване за горски територии публична държавна и общинска собственост да се учредява за срок не по-дълъг от 10 г. Така се избягват безсрочните права, които не са приемливи за публична собственост. Няма друг закон в страната, който да позволява учредяването на безсрочни вещни права за публичната държавна собственост.

5. Трябва да отпадне предложената възможност за застрояване без Общо устройствен план. През последните години Черноморието и планинските курорти в много случаи бяха застроени „на парче” и това не бива да се допуска сега и в горите.

6. Трябва да отпадне предложения текст, който предвижда стъпките на стълбове на лифтове и влекове да отпаднат от процедурата за промяна на предназначението. Това не подпомага по никакъв начин новото строителство, както и не облекчава процедурите им. Инвеститорите така или иначе ще трябва да правят процедура за промяна на предназначението за долна и горна станция на съответните лифтове и други сгради, необходими за обслужване на клиентите.

7. Строителството на ски писти да може да се осъществи само ако са предвидени в общи устройствени планове, а не само в областни планове за развитие на горските територии, както е сега.

8. Да се осъществява контрол върху износа на дървесина, като Агенция „Митници“ прави списък с номерата и съставителя на превозните билети, с които се транспортира дървесината. Така се гарантира контрол и спазват европейските регламенти.

9. Да не се удължава срокът за лов в Закона за лова, а в зависимост от епизоотичната обстановка да се позволява санитарен острел на диви животни като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните при съгласуване с различни ведомства.

Тази вечер от паметника на Патриарх Евтимий в столицата тръгна шествие на коалиция „За да остане природа в България”, скиори, сноубордисти и туристи в защита на българските гори и Природен парк Витоша. Към тях се присъединиха и хора, които са против проучванията и добива на шистов газ.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*