Еврокомисията започва обществена консултация за справяне с емисиите на парникови газове от корабите

Днес Европейската комисия стартира онлайн публична консултация относно възможните мерки за намаляване на емисиите на парникови газове от корабите. Всички заинтересовани страни могат да изпращат своите мнения до 12 април 2012 г.

В глобален план парниковите емисии на морския транспорт вече възлизат на около 3% от глобалните емисии на CO2

ЕС пое ангажимент за намаляване на общите емисии на парникови газове до 2020 г. с поне 20% във всички сектори. Законодателството от 2008 г. предвижда, че ако до края на 2011 г. не се постигне международно споразумение, което да обхваща емисиите в международен план, то Комисията следва да направи предложение за редуцирането им в своите проекти за намаляване на парниковите емисии.

Въпреки значителните усилия на Международната морска организация IMO и Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата (РКОНИК), досега е налице съвсем слаб напредък в тази посока. Това касае необходимите технически, оперативни и пазарни мерки за новите и за вече съществуващи кораби. Европейската комисия ще продължи да подкрепя по-нататъшната работа на тези организации за разработване на глобални мерки.

В глобален план парниковите емисии на морския транспорт вече възлизат на около 3% от глобалните емисии на CO2. Очаква се те да се удвоят в периода до 2050 г., ако не бъдат взети мерки за намаляването им.

Въвеждане на мерки за намаляване на емисиите също така ще ограничи разхода на гориво – намалявайки сметките за гориво на корабите, които възлизат на много милиарди евро всяка година. По този начин ще се намалят и транспортните разходи.

Не на последно място тези действия също така ще стимулират търсенето на нискоемисийни морски услуги и оборудване.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*