Събираме и рециклираме 85% от е-отпадъците до 2019 г.?

Еврокомисарят по околната среда Янез Поточник приветства новата директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), съобщи европорталът в края на седмицата. Поточник приветства по-голямата подкрепа, оказана от Европейския парламент относно актуализираната директива за отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Огромното мнозинство от членовете на ЕП гласуваха в полза на текста, който обещава повишаване на ефективността на ресурсите в Европа за години напред.

„В тези предизвикателни времена на икономически промени и нарастващите цени на суровините, ефективността на ресурсите е пресечната точка между екологичните ползи и възможностите за иновативен растеж на европейската промишленост. Пороят от отпадъци с най-голямо значение в това отношение са електрическите и електронните отпадъци. Европейският парламент даде голям тласък в развитието на тази политика, повишавайки задължителните нива на събиране до 85% до 2019 г.“ Поточник напомни, че правилното третиране на ОЕЕО е важно за човешкото здраве и околната среда. Освен това тяхното систематично събиране е условие за ефективното използване на ценни суровини като злато, сребро, мед и редки земни елементи, каквито се съдържат, в нашите телевизори, преносими компютри и мобилни телефони.

В момента само една трета от електрическите и електронните отпадъци в Европейския съюз се събират разделно и третират по подходящ начин. Настоящата цел на ЕС за събиране е за 4 кг ОЕЕО на глава от населението, което представлява около 2 милиона тона годишно, от около 10 милиона тона ОЕЕО, генерирани в ЕС всяка година. Изчислено е, че до 2020 г. обемът на ОЕЕО ще се увеличи до 12 милиона тона.

Новата цел, одобрена от Парламента, е амбициозна – 85% от генерираните е-отпадъци да се събират разделно и третират. Това ще гарантира, че около 10 милиона тона, или около 20 килограма на глава от населението, ще бъдат разделно събрани през 2020 г.

От държавите-членки ще се изисква да събират 45% от електрическото и електронното оборудване, които са пуснати на техните пазари, до 2016 г., и след това да постигнат 65% до 2019 г., или пък направо да изберат целта от 85%. Някои държави-членки ще могат да се отклонят от тези цели, когато това е оправдано от липсата на необходимата инфраструктура или от ниски нива на ЕЕО потребление.

Новият текст ще трябва да бъде официално приет от Съвета на министрите през следващите седмици.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*