М-Тел ЕКО Грант 2012 помага на райони, пострадали от наводненията

От днес започва приемът на кандидатури за участие в грантовата програма М-Тел ЕКО Грант 2012, съобщи мобилният оператор.

От 27 февруари 2012 година Мобилтел дава старт на четвъртото издание на своята грантова програма, която компанията провежда всяка година. М-Тел Грант 2012 ще подкрепя екологични проекти, като акцент е поставен и върху възстановяването и опазването на биоразнообразието в пострадалите от наводненията през 2012 година райони.

Близо месец, до 23 март 2012 година, желаещите да се включат в М-Тел EKO Грант, могат да изпращат своите кандидатури, които трябва да са насочени в две основни области.

Първата от тях обхваща проекти, свързани с опазването на разнообразието на диви видове и културни породи животни и растения. Втората област цели да подкрепи екологични проекти, които ще помогнат за възстановяване на биологичното равновесие на районите, пострадали от наводненията през тази година.

През 2012 година М-Тел ЕКО Грант ще финансира проекти на обща стойност 100 000 лева. За проектите в първата област максималният размер на подкрепата е 20 000 лева, а във втората – 40 000 лева. Минималната стойност за реализацията на всяка инициатива трябва да е 5000 лева. Предложените проекти следва да бъдат изпълнени от 27 април до края на годината.

В грантовата програма на М-Тел могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, и читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ.

Документите за кандидатстване са достъпни тук и тук.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*