3 чести препятствия за устойчивото развитие, които всяка компания трябва да преодолее

Истинският път към зелен бизнес минава през намирането на бизнес-стойност в зелените идеи

Когато става въпрос за разбиране и прегръщане на идеята за устойчивост, организациите знаят за какво става дума, но все още се борят с въпроса „как“. Този проблем е във фокуса на нов доклад на лондонската консултантска фирма Lavery Pannell.

В „Устойчивостта: как“ авторите излагат три основни препятствия, с които фирмите трябва да се преборят в процеса на търсене на начин за подобряване на устойчивостта в организацията, като в същото време се запази рентабилността.

След описание на всяко препятствие, което – според авторите – може да „забави или провали всяка програма за устойчивост“, авторите определят стратегии за решаване на проблема.

Трите описани препятствия са:

  • Преминаване отвъд нуждата за съответствие с екологичните стандарти до постигане на бизнес стойност. Звучи нелогично, но ключът към преодоляване на нуждата от постигане на „широко“ съответствие, според авторите, е да се търси тесен фокус. Най-добре за организацията е усъвършенстването в области, в които фирмата може да извлече по-голяма стойност, отколкото се изисква само за спазването на законодателството. Това са области, където инвестициите за нормативно съответствие могат да се превърнат във възвръщаемост.
  • Интегриране на устойчивото развитие в същността на дейността на компанията, за да се избегнат „ад-хок“ подходи, които „оставят истинската стойност на масата и забавят всичките усилия на цялата компания за устойчивост.“ Преодоляването на този проблем изисква усилията за постигане на устойчивост да бъдат извадени от клишето и да се намерят тези елементи, които авторите наричат „благоприятните фактори“ – като комуникационните планове за отчитане на процеси – които превръщат устойчивото развитие в стратегия.
  • Превръщане на програмата за устойчиво развитие в дългосрочен план, работещ за конкурентно предимство. Това изисква персонал и участие на заинтересованите страни. Но по-важното е, че понякога може да означава промяна на целия бизнес модел на организацията. Например, Fuji Xerox започна преработването на използвани части от инсталираната база копирни машини, вместо да внася нови части от Япония. Това е намалило разходите на фирмата и увеличило доверието относно усилията на фирмата за опазване на околната среда.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*