В Добруджа заобикалят новия закон за възобновяема енергия

Марияна Янева

Николина Филипова

Сериозни нередности от незаконен характер е установила Българската ветроенергийна асоциация в сектора на ВЕИ, съобщиха нейни представители на среща с медиите днес. Нарушенията касаят проектите със сключени предварителни договори по смисъла на новия закон за енергия от възобновяеми източници. Законът влезе в сила през май м.г.

Марияна Янева,зам.председател на BGWEA, Себастиан Ньотликс, изпълнителен директор на BGWEA, Николай Николов, председател на изпълнителния съвет на Асоциацията

“Всяка  фирма, която иска да остане в сектора, трябваше до месец по-късно да внесе документи по три условия – 50 000 лева гаранция на мегават, доказване на вещни права за проекта, и най-сложното изискване – влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) и виза за проектиране, която се основава на влезлия в сила ПУП и оценката за въздействие върху околната среда. Още тогава изказахме съображения, че условията са неизпълними в такъв срок“, коментира Себастиан Ньотликс, изпълнителен директор на Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА).

Парадоксално за Асоциацията от правителството са съобщили за извънреден брой одобрени предварителни проекти. Според БГВЕА поне 50% от тези проекти са законово невалидни.

“Имаме сигнали за представяне на доказателства по трите законови условия след крайния срок 20.07.2011 г.”, каза Николай Николов, председател на изпълнителния съвет на Асоциацията. „Както и странни случаи, в които оценката за въздействието върху околната среда върху проекта се представя след изтичането на крайния срок и след всички останали документи”.

В България инвестиционната среда е неустойчива и непредсказуема, а действието на енергиен закон с поправки на парче, който очевидно се заобикаля от някои фирми, вреди още повече на развитието на сектора и бизнес климата въобще, бе посланието на пресконференцията.

Съмненията касаят най-вече големи проекти в Добруджа, съобщиха от БГВЕА, без да навлизат в подробности.

Според асоциацията невалидните проекти възлизат на 1000 мегавата мощности – изчисление в рамките на предположенията, тъй като публичен списък с одобрените договори няма. „Единствената обратна връзка от енергийното министерство е обобщена справка за количеството одобрени мегавати”, каза Николай Николов.

Асоциацията е разпратила до всички общини, в които се развиват ветроенергийни проекти, искане за достъп до публичната информация по въпроса. Засега са получили уклончиви отговори, че за целта е необходимо време.

БГВЕА предлага да се формира работна група с експерти от МИЕТ, НЕК и електропреносните и разпределителни дружества, които да проверят дали представените при операторите на мрежата документи отговарят на посочените в закона условия. В противен случай, от Асоциацията са убедени, че настоящата ситуация ще отблъсне бъдещи инвеститори в сектора, както и ще възпрепятства реализирането на нови проекти. По изчисления на БГВЕА, става дума за потенциални инвестиции на стойност 4,5 милиарда евро, които обаче няма да се случат с настоящия закон за ВЕИ.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*