21,4 мегавата фотоволтаици работят у нас

Постигнатият дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия за 2009 и 2010 година е съответно 11% и 12,6%

Участието на соларната енергия възлиза на 15 гигаватчаса при електрическата енергия или 0,35% от брутното крайно потребление на енергия от ВЕИ. Това се равнява на 10 килотона нефтен еквивалент.

Постижение е, че през 2010 г. за първи път е отчетена соларна енергия за отопление от НСИ, подчерта Налбантов.

За трите години, когато активно се изграждаха фотоволтаични електрически централи (стартирали през 2007 г.), до 2010 година общата инсталирана мощност достигна 21,4 мегавата. При този вид централи е отчетено и най-голямо увеличение на мощността през 2010 г. спрямо предходната 2009 г. – близо 4 пъти. Има данни, че и през 2011 година ръстът е значителен.

Стремежът на страната ни е делът на фотоволтаиците да достигне около 303 мегавата в периода до 2020 г. Съществуващите предварителни договори за изграждане на фотоволтаични паркове показват много повече проекти: в момента предварителните договори за фотоволтаични централи са за над 1000 мегавата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*