ЕС ще финансира щедро проекти за енергийна ефективност

Участниците трябва да докажат с 15 на сто намаление на консумацията на енергия и вода в пикови часове и на годишна база
Участниците в проектите трябва да докажат с 15 на сто намаление на консумацията на енергия и вода в пикови часове и на годишна база

Енергийната ефективност е един от приоритетите в Четвъртия конкурс на Програма „Подкрепа за ИКТ политики“ от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации“ на Европейската общност.

Възможностите за участие на български организации бяха представени вчера на информационен ден, организиран от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Средствата за проекти за използване на информационни и комуникационни технологии за ниско въглеродна икономика и „интелигентна“ мобилност са 19 милиона евро. Тази тема подкрепя политиката на ЕС за преход към енергийно ефективна икономика.

При прилагане на технологични иновации и промяна в поведението на потребителите, има потенциал до 2020 година за намаляване на консумацията на енергия в сградите с 11 на сто, а на вода – с 40 на сто. Това са и конкретните цели на пилотните проекти – чрез внедряване на интелигентни системи за отчитане на консумацията в реално време, потребителите да оптимизират използването на енергия и вода.

В пилотните проекти трябва да се включат държавни, общински сгради и общежития, както и представители на потребителите. Участниците трябва да докажат с 15 на сто намаление на консумацията на енергия и вода в пикови часове и на годишна база, както и 20 на сто по-малко емисии на въглероден двуокис в сградите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*