Колко вода има на Земята?

Ако решите да съберете на едно място всичката вода на Земята – всичката прясна вода, морска вода, подпочвените води, водните пари и водата вътре в телата ни – всичко това да го съберете накуп и някак си да го поберете в една-единствена гигантска сфера от течност, колко голяма би била тя?

Според Службата за геоложки проучвания на САЩ, водата ще образува една топка с 1 385 км диаметър, съобщава Universe Today. Това е всичко. Вземете всичката вода на Земята и ще имате синя сфера по-малка от една трета от размера на Луната.

При това става дума за съвсем всичката вода на Земята … дори нещата, които хората не могат да пият или до които нямат директен достъп, като солената вода, водните пари в атмосферата и водата, заключена в ледените шапки. В действителност, ако трябва да се вземе под внимание само прясната вода на Земята (която е 2,5% от всичката), ще се получи много по-малка сфера … с диаметър едва около 160 км.

Въпреки, че когато стане дума за водата на Земята ние си представяме океани, язориви, езера и реки, в действителност по-голямата част от питейната вода е под повърхността на Земята – до 8,4 млн. куб. км. от достъпната прясна вода на Земята е подземна. Но по-голямата част от нея – над 29,2 куб. км. е заключена в ледените пластове, които покриват Антарктика и Гренландия.

Илюстрацията по-горе е направена от Джак Кук от Океанографския институт Уудс Хол. Тя не отразява реалния размер и обем на подобна сфера от чиста вода в течно състояние. Общият обем на водата, съдържаща се вътре, би бил доста впечатляващ – над 1386 куб. км! Все пак, хората се изненадват от размера на такава хипотетична сфера, сравнена с планетата ни като цяло, особено когато са свикнали да говорим за Земята като за „воден свят“.

Бъдете пестеливи и не разхищавайте водата на планетата!

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*