Повечето ваканционни дестинации в ЕС се радват на чиста вода

Добри новини за тези, които плануват ваканция на плажа в Европа това лято: 92,1% от водите за къпане в Европейския съюз отговарят на минималните критерии за качество на водата, установени с Директивата за качеството на водите за къпане. Това включва езерото „Серпентината“ в Лондон, където ще се проведат няколко олимпийски надпревари, сред които маратонското плуване в открити води и плувната част на триатлона.

Резултатите са от последния годишен доклад за водите за къпане на Европейската агенция за околната среда (ЕЕА) и Европейската комисия. Докладът описва качеството на водата в над 22 000 места за къпане на плажове, реки и езера в цяла Европа през миналата година.

Качеството на водите за къпане в Европа като цяло остава високо и дори се е подобрило в сравнение с миналата година, отбеляза комисарят по околната среда Янез Поточник. „Болшинството европейски граждани са очевидно загрижени за качеството на водите и желаят повече информация по тези въпроси. Следователно трябва да продължим усилията си да гарантираме, че нашите води са подходящи за всякаква законосъобразна употреба — от къпане до пиене — и че водните екосистеми като цяло са в добро състояние“.

Професор Жаклин МакГлейд, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда, заяви: „Качеството на водата на плажовете и други места за къпане е един от основните екологични въпроси, предизвикващи загрижеността на европейските граждани. В няколко държави все още има проблеми със замърсяването от селскостопански дейности и отпадъчни води. Трябва да се положат повече усилия, за да се гарантира безопасна и чиста вода за населението“.

Докладът установи, че 77,1% от местата за къпане показват отлично качество. Това значи, че отговарят на най-стриктните препоръчителни стойности, което е подобрение с 3,5 процентни пункта в сравнение с данните от миналата година. Около 93,1% от морските крайбрежни води за къпане са определени като „задоволителни“, т.е. отговарящи на по-малко строгите задължителни стойности, което е увеличение с 1% спрямо миналата година. По-малко от 2% от водите за къпане не отговарят на критериите.

Кипър, Хърватия, Малта и Гърция получиха отлични оценки за водите си за къпане. Там над 90% от местата за къпане отговарят на най-строгите изисквания (отлично качество), а останалите са в съответствие със задължителните стойности. От друга страна, сравнително малка част от местата за къпане в Нидерландия, България, Латвия, Люксембург и Белгия отговарят на строгите критерии, особено по отношение на вътрешните водни басейни.

Качеството на водата в най-популярните летни дестинации като цяло е добро — над 90% от водите за къпане отговарят на задължителните изисквания. В Испания, Италия и Португалия над 80% от местата за къпане предлагат вода с отлично качество.

Като цяло качеството на водите за къпане в ЕС забележимо се е подобрило от 1990 г. насам. Броят на морските крайбрежни места за къпане, които не отговарят на разпоредбите на Директивата за качеството на водите за къпане, е намалял от 9,2% през 1990 г. до 1,5 % през 2011 г. Броят на вътрешните зони за къпане, които не съответстват на задължителните изисквания, е намалял от 11,9% през 1990 г. до 2,4% през 2011 г., достигайки една от най-ниските стойности към днешна дата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*