ИА „Морска администрация” с над 3000 проверки за опазване на околната среда

Проверявани са чистотата на акваториите, пристанищата, рейдовете, кейовите места и морсакат вода, както и р. Дунав
Проверявани са чистотата на акваториите, пристанищата, рейдовете, кейовите места и морската вода

Над 3000 проверки по опазване на околната среда и 12 операции по търсене и спасяване е извършила ИА „Морска администрация” през 2009 г., съобщи Министерстото на транспорта, информационните технологии и съобщения.

427 проверки на чистотата на акваториите, пристанищата, рейдовете и кейовите места и 75 проверки по замърсяване на морската среда са извършени през годината в Черно море. Изпълнителната агенция е направила и 2 564 проверки за замърсяване на водите на р. Дунав.

По линия на европейската система за сателитен мониторинг на нефтено замърсяване (системата CleanSeaNet на Европейската агенция за морска безопасност) са получени и своевременно обработени 46 съобщения. От тях са засечени 76 вероятни нефтени петна в отговорния район на България.

Проведени са детайлни анализи за проверка на всяко едно от тях, вкл. идентифициране на възможния източник на замърсяване, както и определяне на реалната опасност от причиняване на щети. В случаите на засечен кораб, заподозрян като възможен замърсител, са извършени проверки на място или са изпращани уведомления до контролните органи в съответното пристанище.

Регистрирани са и 78 проверки по сигнали за замърсяване повърхността на река Дунав. Всички инспекции и проби са констатирали незначителни нива на замърсяване.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*