Малките вятърни турбини „намаляват наполовина“ броя на прилепите

Предпочитаните от прилепите местообитания трябва да бъдат пазени от появата на малки вятърни турбини

Бумът в използването на малки вятърни турбини може да намали наполовина броя на прилепите в областите, където са поставени такива турбини, показва ново изследване.

Изследване на Университета Стърлинг препоръча микро-турбини да не биват разполагани в рамките на 20 метра от местообитанията на животните. Изследването е обхванало 20 обекта с микро-турбини из Великобритания и е показало спад в активността на прилепите с до 54%.

Предпочитаните от прилепите местообитания трябва да бъдат пазени от появата на малки вятърни турбини

Микро-турбините се инсталират предимно за битови цели и за използване при земеделските земи. Насърчителни схеми, каквито действат във Великобритания, предлагат заплащане за хората, които генерират „зелена“ електроенергия. Това на свой ред значително популярността на микро-турбините.

Изследването на Стърлинг е включвало спиране на движението на микро-турбините на 20 места и впоследствие разглеждане на ефекта от спирането върху дейността на птиците и два вида прилепи. Птиците не били засегнати от промяната. Броят на прилепите в близост до турбините обаче намалял драстично.

Д-р Кърсти Парк от университета – ръководител на изследователския екип – смята, че „намаляването на въглеродния ни отпечатък е важно, но освен това трябва да опознаем и последствията от възобновяемите енергийни технологии върху опазването на дивата природа“. Според д-р Парк, настоящите насоки за планиране при избора на площадки и при монтажа на нови малки вятърни турбини са много ограничени. Затова откритията от проучването „ще предоставят ценна информация и ще помогнат за създаване на по-смислени и полезни насоки“. Препоръката на учените е микро-турбините да са разположени на най-малко 20 метра от потенциално ценни за прилепите местообитания.

Това ще ни помогне да се максимизират ползите от генерирането на възобновяема енергия, свеждайки до минимум потенциалните неблагоприятни ефекти върху дивата природа.“

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*