ЕС отпуска ново финансиране за подобряване на транспорта и околната среда в източните съседи

Европейската комисия прие първата част на Регионалната програма за действие за източните съседи 2012, която ще се фокусира върху областите на околната среда и транспорта.

По отношение на транспорта финансирането ще подкрепя изпълнението на Регионалния план за действие за пътна безопасност, който ще помогне пътната инфраструктура да стане по-безопасна за превозните средства и за участниците в движението в тези страни.

Области като околната среда, изменението на климата или транспорта не познават граници. Европейската комисия е заинтересована да работи заедно с източните си партньори, за да направи нашето добросъседство по-зелено и по-безопасно за всеки, който живее там.

Финансирането идва от Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП). Това е основният финансов инструмент за сътрудничество, чрез който се оказва съдействие на страните по Европейската политика за добросъседство (ЕПД) и Русия. Източните съседи са страните Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Регионалната програма за действие за източните съседи 2012 като част от ЕИСП се очаква да бъде приети в последователни траншове през цялата година. Общата отпусната сума е 22 милиона евро, като първата част на програмата се състои от три компонента:

  • Прилагане на законодателството на горите и управлението на проекта II за региона на Европейската политика за добросъседство и Русия – 9 милиона евро,
  • Екологосъобразност на икономиките в източните съседи- 10 милиона евро,
  • Изпълнение на Регионалния план за действие за безопасност по пътищата за източните съседи и Централна Азия – 3 милиона евро (TRACECA).

TRACECA (транспортен коридор Европа-Кавказ-Азия) е най-важната програма в рамките на регионалното сътрудничество на ЕС в транспортния сектор. Източното партньорство и страните от Централна Азия участват в програмата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*