Биогоривата от алги не са толкова екологични

Алги, отглеждани с цел извличане на биогориво.

Изследователи от университета във Вирджиния са стигнали до извода, че биогоривата, базирани на алги (водорасли) трудно могат да бъдат хем икономически разумна алтернатива, хем достатъчно екологични.

Инженери от института са направили редица демонстрации, показващи, че горивото от алги хем консумира доста енергия като процес на производство, хем отделя много парникови газове, хем използва много вода. По всеки от тези три показателя горивото от алги отстъпва на останалите биогорива.

Като се има предвид всичко, което се знае за производството на гориво от алги от пилотните проекти през последните 10-15 години, установихме, че неблагоприятното въздействие върху околната среда е най-голямо в сравнение с [биогоривото от] други земни растения,“ Андре Кларен, главен асистент в университета и научен ръководител на доклада за алгите, публикуван в Environmental Science & Technology.

Алги, отгледани с цел преработка и извличане на биогориво.

Въпреки, че неблагоприятното му въздействие върху околната среда е по-голямо в сравнение с това на наземните растителни култури, биогоривото от алги остава привлекателна възможност за добив на енергия. Причината е, че то не се конкурира за земя с другите растения, които обичайно са посеви.

Освен това алгите произвеждат повече енергия от източници като царевицата например. Богати на липиди, те могат да послужат да създаването на течни горива, които да се използват за автомобили.

Учените предлагат методите на производство на гориво от алги да бъде устроено така, че басейните за развъждане на водораслите да се разполагат след пречиствателни станции за пречистване на вода. Така басейните с алги ще могат да помагат за прочистването на водата. Те ще улавят фосфора и азота, толкова съществени за растежа на водораслите, които иначе би трябвало да се набавят по изкуствен начин.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*