3 разрешения за проучване на подземни богатства

Правителството одобри издаването на три разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.

Първите две са за скалнооблицовъчни материали. В срок от 18 месеца ЕТ „Здравка-Здравка Иванова” и „Марин Батуров” ЕООД ще проучват площите „Лисичи дол” (община Котел) и „Данаджийско” (община Кирково). Предвидените инвестиции са за близо 38 хил. лв., а в екодейности ще бъдат вложени четири хиляди лева.

Разрешение за проучване на строителни материали получи „ЗСК-Девня” АД. Дружеството ще оперира в площта „Петров дол” в община Провадия. Работната му програма е за над 25 хил. лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда за срока на едногодишния договор е 2500 лв.

 

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*