БФА помага на ВЕИ фирмите за жалби срещу новите такси

Българската фотоволтаична асоциация е изготвила и предлага чрез сайта си методически указания при желание за подаване на колективна или индивидуална жалба от производителите на електрическа енергия от ВЕИ, ползващи преференциални цени за произведената електрическа енергия, срещу Решение № Ц-33 от 14.09.2012 на ДКЕВР.

Асоциацията е предприела правни и фактически действия за оспорване на въпросното решение, с което ДКЕВР наложи „временни“ цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи на електроразпределителните дружества в страната. Таксите трябва да бъдат заплащани ежемесечно, в зависимост от присъединяването към съответната мрежа, от производителите на електрическата енергия от възобновяеми източници, ползващи преференциални цени, за количествата продадена електрическа енергия.

За фирмите производители на ВЕИ енергия, които искат да подадат жалба срещу Решение № Ц-33 от 14.09.2012 на ДКЕВР, фирмата предлага схема от няколко стъпки. Предложени са готови документи – два вида пълномощни – които са необходими при процедурата за подаване на жалба.

Асоцицията е предоставила и контактите на три адвокатски групи, които имат готовност да съдействат при подаването на жалбите.

Заедно с пълномощните фирмите-жалбоподатели трябва да представят и документ за платена държавна такса в размер 50 лв. по сметка на Върховния административен съд, чиито данни също са предоставени на сайта на БФА.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*