България е първата в ЕС, готова да търгува квотите си за емисии на общоевропейската тръжна платформа

От 1 януари 2013 г. започва Третата фаза на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ), като инсталациите и авиационните оператори, които участват в ЕСТЕ, ще трябва да закупуват все по-голямо количество от квотите си на търг.

България заедно с още 23 държави-членки ще предлага квотите си на общоевропейската тръжна платформа (национални тръжни платформи имат само Германия, Великобритания и Полша). Малка част от тези квоти (за България 3 277 000) държавата може да продаде на така наречените „ранни търгове”, които се очаква да започнат да се провеждат от ноември 2012 г.  Те ще се организират от спечелилата общоевропейска обществена поръчка Европейска Енергийна Борса (European Energy Exchange).

Въпреки наложените от ЕК кратки срокове, България е първата държава-членка на ЕС, която изпълни всички изисквания за търговията, успешно проведе необходимите тестове и ще може да предостави квотите си за емисии на парникови газове на първия търг на временната обща тръжна платформа. Това съобщиха от МОСВ, като похвалиха и партньорите си – Българска народна банка и Министерство на финансите.

Регламентирането на подробен ред за разходване на средствата от търговете ще бъде детайлно уредено в новия Закон за ограничаване на изменението на климата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*