МАЕ: Възобновяемите енергийни източници ще съперничат на въглищата до 2035 г.

Възобновяемите енергийни източници ще заемат своето достойно място под слънцето до 2035 г., според констатациите на Международната агенция по енергетика в нейния отчет „World Energy Outlook 2012“. Соларната слънчевата енергия се очаква да расте по-бързо от всички други технологии за възобновяема енергия. Субсидиите ще продължат да играят ключова роля за развитието.

В доклада, публикуван от Международната агенция по енергетика, се казва, че можем да очакваме стабилно нарастване на водноелектрическа енергия, съчетано с бързо разрастване на вятърната и слънчевата енергия. Това ще усили позицията на възобновяемите източници на енергия в световния енергиен микс. В действителност, според МАЕ, в рамките на следващите две десетилетия възобновяемите източници на енергия ще започнат да представляват почти една трета от общата електрическа енергия.

До 2015 г. те ще растат и ще заемат второ място след въглищата в списъка на най-големите източници за производство на електроенергия в света. През 2035 г. ВЕИ ще съперничат на въглищата като първична форма на добив на електроенергия за света.

Бързото нарастване на енергията от възобновяеми източници ще бъде стимулирано от спадащите технологични разходи, нарастващите цени на изкопаемите горива и ценообразуването за въглерода, но най-голяма роля ще продължат да имат субсидиите.

Започвайки от 88 милиарда щатски долара в световен мащаб през 2011 г., възобновяемите субсидии ще се доближат до 240 млрд. долара през 2035 г. Въпреки това МАЕ предупреждава, че субсидиите като мярка за подкрепа на нови проекти за възобновяема енергия трябва да се коригират с течение на времето, защото капацитетът се увеличава, а разходите за технологиите намаляват, така че е добре да се избегне поставянето на прекомерни тежести върху правителствата и потребителите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*