Евро-проект ще осигури мрежа за обучение за PV изследователи

Кестерит - минерал, богат на мед и цинк с обещаващи за фотоволтаиката свойства

Нов консорциум от ЕС ще разработи мрежа за обучение на изследователи в областта на фотоволтаиката. Проектът KESTCELLS има общ бюджет от над 3,7 милиона евро. Целта му е да повиши конкурентоспособността на Европа в сферата на съществуващите фотоволтаични технологии.

Кестерит - минерал, богат на мед и цинк с обещаващи за фотоволтаиката свойства

Проектът е част от програмата FP7-PEOPLE на Европейската комисия. Целта му е да разгърне мрежа за интердисциплинарно обучение на изследователи в сферата на усъвършенстваните тънкослойни PV технологии. Проектът ще продължи до август 2016. Екип на Университета в Люксембург, ръководен от проф. Сузане Зибентрит – ръководител на Лабораторията за фотоволтаици, физика изследователско звено – се присъедини към проекта и ще изследва основните полупроводникови свойства на новите материали, използвани в слънчеви клетки.

Материали от типа на кестеритите (сулфидни минерали) имат голям потенциал за развитие на бюджетни тънкослойни PV технологии. KESTCELLS има за цел да надникне в технологиите, които са базирани на кестеритите, и разработването на ефективни процеси. Обединяването на научните изследователи от такова високо ниво ще позволи по-нататъшното развитие на научно-изследователската дейност в сферата на PV технологиите в Европа. Липсата на професионалисти с тези компетенции е идентифицирана като един от основните рискове за бъдещото развитие и укрепване на конкурентноспособния европейски фотоволтаичен сектор.

„Насочени сме към разработването на фотоволтаични технологии, базирани на кестерити – материали, богати на мед и цинк, за да постигнем разходите, ефективността и изискванията за устойчивост за масово производство на слънчеви клетки, необходими за слънчева енергия“, обяснява професор Зибентрит. „С тази мрежа за обучение можем да осигурим на Европа място по пътя към лидерството в слънчевата енергия“.

Дванадесет докторанти и постдокторанти ще бъдат обучени по време на проекта по взаимно допълващи се аспекти, свързани с науките за материалите, усъвършенствани техники за развитие на тънкослойни технологии, техники за усъвършенствано характеризиране и мониторинг на процесите, моделиране и проектиране на устройства, както и аспекти, свързани с въвеждането на иновациите я индустриалните процеси, производствените линии и пазарните анализи.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*