Всеки 100 лева за софтуер ще носят по едно дръвче

Зелена идея на компанията Бизнес Софтуер Дистрибутор ще насърчава едновременно покупката на софтуер и екологичната отговорност на потребителите. На всеки 100 лева закупен от нея софтуер, фирмата ще купува по една широколистна фиданка.

В края на кампанията „Купи Софтуер – Посади Дърво!“, която продължава от 5 януари до 5 март 2010 г., всички млади дървета ще бъдат засадени на едно или повече подходящи места, съобщиха инициаторите.

„Самата идея за използването на софтуерни продукти от бизнеса е зелена. Чрез внедряването им се намалява значително използването на хартия, автоматизират се работните процеси и се пести енергия. А чрез новите облачни модели на достъп до данни и виртуализацията, уеб конференциите, отдалеченото управление и други модерни софтуерни разработки значително се ограничава замърсяването на околната среда“, каза инж. Ивайло Тинчев, управител на Бизнес Софтуер Дистрибутор.

През последните години ИКТ компаниите фокусират все повече вниманието си върху зелените технологии. Някои наложили се вече идеи в тази насока са например използването на рециклирани офис хартия и материали, прихващане на топлината от дейта центрове за отопление на сгради, използване на затворени цикли на производство и безотпадни технологии и много други.

„Ние винаги сме били ориентирани не само към печалбите си, но и към дейности полезни за обществото като цяло. Запазването на природата и нейното възстановяване са цели, които всеки съвременен и здравомислещ човек би трябвало да следва“, добави Ивайло Тинчев.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*