ЕИБ дава 300 млн. евро на Турция за действия в областта на климата и интелигентен растеж

Првенция на наводнения. Снимка: CC: Тод Хъфман

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) поднови подкрепата си за Турция с 300 млн. евро финансов пакет за действия в областта на климата, за малките и средните предприятия (МСП) и за средни компании.

„Подписваме пакет за 300 млн. евро под формата на заеми за предприемачество и действия по опазване на климата в страната, – заяви заместник-председателят на ЕИБ Пим ван Балеком коментира по този повод в централата на ЕИБ в Люксембург. – Аз съм доволен, че след проектите за залесяване и борба с ерозията, финансирани през 2011 г., сега подписваме втори пакет с Турция, за да подкрепим усилията на страната да се адаптира към последиците от изменението на климата, а именно – допълнително укрепване на инфраструктурата за превенция от наводнения превенция и защита на населението. Освен това ние продължаваме да осигуряваме заедно с нашите финансови средства и опит в качеството ни на най-голямата  многостранна институция за финансиране с ноу-хауто на нашите местни банкови партньори в полза на разцвета на предприемаческата дейност в Турция.“

Првенция на наводнения. Снимка: CC: Тод Хъфман

Пакетът от 300 млн. евро ново финансиране от ЕИБ за действия в областта на климата и интелигентен растеж в Турция се състои от:

100 милиона евро в подкрепа на програма на инвестиции за финансиране на превенцията на наводнения и защитата. Проектът ще се осъществява от дружеството „Държавни хидротехнически съоръжения“ в различни речни басейни в Турция. Очаква се проектът да генерира по-широки икономически ползи от защитата на хората и техните средства за препитание от последиците от наводненията. Чрез подходящо повишаване на нивото на защита проектът ще допринесе за адаптиране на Турция към последиците от изменението на климата.

200 милиона евро за Vakifbank под формата на кредитна линия за финансиране на малки и средни инвестиции от малки и средни предприятия предимно в преработващата промишленост, търговията и сектора на услугите, като по този начин ще допринесе за икономическото развитие на страната и създаването на работни места.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*