Замърсяването от колите, шумът и злополуките струват на всеки европеец по 750 евро годишно

Вечното оплакване от страна на водачите на МПС, че са прекалено претоварени с данъци и такси, е оспорено от ново проучване, което стига до заключението, че пътно-транспортните произшествия, замърсяването и шумът, свързани с автомобилите, струва всеки гражданин на ЕС повече от 750 евро на година.

В доклад на транспортните учени от Техническия университет в Дрезден, Германия, е изчислено, че дори на фона на застрахователните вноски на водачит, които би следвало да намаляват въпросните фактори, “страничните ефекти” от колите струват на ЕС общо 373 млрд. Евро на година. Това е около три на сто от годишния БВП на блока. Разпределена върху гаржданите, тази сума означава по 750 евро на всеки мъж, жена и дете.

В доклада се препоръчва тези така наречени външни фактори да се отразят в цената на шофирането, като се отбелязва, че въпросните 373 млрд евро не включват цената на задръстванията или заболяванията, свързани с обездвижването при интензивно шофиране.

Идеята, че водачите са “дойните крави на нашето общество” не е наред, казват авторите. “Напротив, трябва да се посочи, че движението на автомобили в ЕС е силно субсидирано от други хора и други региони и ще бъде субсидирано от бъдещите поколения: жителите по протежение на пътни артерии, данъкоплатците, възрастните хора, които нямат собствени автомобили, съседни страни, както и децата, внуците и всички бъдещи поколения – те субсидират трафика днес”.

Проучването, озаглавено “Истинските разходи за автомобилния транспорт”, приема, че в тези изчисления задължително да има елемент на приближение, но все пак дава важна цялостна картина.

Що се касае до разбивката в национален план, най-скъпо излиза шофирането на обществото в Германия.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*